Lausunnot

22.01.2019

Lausunto arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta (HE 303/2018 vp)

Medialiitto on antanut 17.1.2019 lausunnon hallituksen esityksestä arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta. Muutos koskee sähköisiin julkaisuihin sekä lehtien irtonumeroihin sovellettavan verokannan alentamista 24 prosentista…
09.11.2018

Lausunto arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Medialiitto ja sen jäsenliitot Aikakausmedia, Sanomalehtien Liitto sekä Suomen Kustannusyhdistys ovat antaneet 9.11.2018 lausunnon arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta. Muutos koskee sähköisiin julkaisuihin sekä…
21.09.2018

Komission ehdotus ilmiantajien suojelusta

Medialiitto on antanut 21.9.2018 lausunnon Euroopan komissiolle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.
20.08.2018

Viestinnän EU-tason toimenpidetarpeet 2019 – 2024

Medialiitto on esittänyt 15.8.2018 liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä viestinnän EU-tason toimenpidetarpeista vuosina 2019 - 2024.
15.08.2018

Lausunto kansallisen uutistoimiston tukemisesta

Medialiitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon kansallisen uutistoimiston tukemista koskevasta asetusluonnoksesta 14.8.2018.
26.06.2018

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä mediapoliittiseksi ohjelmaksi

Medialiitto on 26.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta.
19.06.2018

Lausunto postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä

Liitto on 19.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä.
23.03.2018

Toimialasuositus asiakastietojen käytöstä

Medialiitto on osana valmistautumista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen antanut jäsenyrityksilleen asiakastietojen käyttöä koskevan toimialasuosituksen.
12.03.2018

Lausunto televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista

Medialiitto on 9.3.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista.
23.02.2018

Fake news

Medialiitto on antanut lausunnon Euroopan komissiolle aiheesta Fake news and online disinformation.