Arkistot

29.09.2020

Painoviestintää hyvällä omallatunnolla

Kuluttaja mieltää sähköisen vaihtoehdon helposti ympäristöystävällisemmäksi kuin fyysisen. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Yritysten tulisikin kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi tiedot tuotteen tai palvelun…
16.09.2020

Verkkoalustat komission syynissä

Euroopan komission suunnitelmat puuttua verkkoalustojen portinvartija-asemasta aiheutuviin ongelmiin ja uudistaa niitä koskevaa vastuusääntelyä ovat erittäin tervetulleita. Tavoitteina tulee olla EU:n aseman vahvistaminen digimarkkinoilla ja…
16.09.2020

JSN:n puheenjohtajan kausi pitenee viiteen vuoteen

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys on hyväksynyt JSN:n perussopimuksen muutokset, jotka muun muassa lisäävät kanteluprosessien selkeyttä ja avoimuutta yleisölle.
15.09.2020

Viron medialiitto jätti valtiontukikantelun EU-komissiolle

Viron Mediayhtiöiden liitto (Eesti Meediaettevõtete Liidu) on jättänyt Viron yleisradioyhtiön online-uutisointia koskevan valtiontukikantelun Euroopan komissiolle.
09.09.2020

Medialiiton näkemykset komission Digitaalisia palveluja koskevasta lainsäädäntöpaketista

Medialiitto on 8.9.2020 antanut vastauksen komissiolle Digitaalisia palveluja koskevan lainsäädäntöpaketin avoimeen kuulemiseen.
01.09.2020

Yleisradiolain muutos parantaa lehdistön toimintaedellytyksiä – ehdotusta on tarkennettava oikeudellisesti vastaamaan EU:n valtiontukisääntelyn vaatimuksia

Yleisradiolain muuttaminen Euroopan komission edellyttämällä tavalla on Medialiiton mukaan välttämätöntä, jotta kotimaisen yksityisen median toimintaedellytykset voidaan turvata kestävällä tavalla.
01.09.2020

Uudet tekstitysvaatimukset ovat kohtuuttomia – mittavia kustannuksia kotimaisille televisiotoimijoille

Medialiitto katsoo eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle antamassaan sähköisen viestinnän palvelulakia koskevassa lausunnossa, että kotimaisiin televisiotoimijoihin kohdistuvat tekstityksen uudet laatuvaatimukset ovat kohtuuttomia.
01.09.2020

Medialiiton lausunto hallituksen esityksestä Yle-lain muuttamiseksi

Medialiitto on 31.8.2020 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain (Yle-laki) muuttamiseksi.
31.08.2020

Journalismin tulee olla merkityksellistä myös nuorille

Medialla on keskeinen rooli nuorten lukutaidon tukemisessa. Median monipuolinen käyttö vahvistaa tutkitusti lukutaitoa. Siksi uutismedian tulisi tarjota nuorille entistä merkityksellisempiä sisältöjä. Lukutaitoa juhlistetaan jälleen…
26.08.2020

Jakelu-uudistuksen taattava todellinen kilpailu

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen asettaman valtiosihteerityöryhmän keskeiset ehdotukset postin ja sanomalehtien jakelun uudistamiseksi ovat Medialiiton mukaan tavoitteiltaan oikeansuuntaisia.