Arkistot

27.05.2024

Noora Alanne WAN-IFRA:n innovaatioryhmän johtoon

Medialiiton uuden kasvun ja Media-alan tutkimussäätiön johtaja Noora Alanne on valittu uutismedian kustantajien maailmanjärjestön WAN-IFRA:n innovaatioryhmän puheenjohtajaksi.
27.05.2024

Terhi Salonpää Medialiiton työmarkkinajohtajaksi

Oikeustieteen maisteri Terhi Salonpää on nimitetty Medialiiton työmarkkinajohtajaksi 19.8.2024 alkaen. Salonpää siirtyy Medialiittoon Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelujohtajan tehtävästä.
24.05.2024

Medianvapaussäädös ei pakota lihottamaan Yleisradiota

Euroopan unionin uusi medianvapaussäädös pyrkii turvaamaan tiedotusvälineiden vapauden, moniarvoisuuden ja toimituksellisen riippumattomuuden EU:ssa. Kaikkia jäsenvaltiota suoraan velvoittavalla säädöksellä taataan EU-kansalaisten oikeus saada vapaata ja…
22.05.2024

Journalismi on nyt myös Euroopan turvallisuuskysymys

Eurooppa tarvitsee elinvoimaista journalistista mediaa tuottamaan luotettavaa tietoa kansalaisille. Väärän tiedon helppo tuottaminen ja levittäminen uhkaa vapaata demokratiaa ja kokonaisturvallisuutta.
21.05.2024

EU-paneeli: Median rooli tiedon huoltovarmuudessa on elintärkeä

Vapaan median puolustaminen on tämän päivän epävarmassa maailmassa tärkeämpää kuin koskaan. Elinvoimainen lehdistö ja muu media turvaa demokratiaa, sananvapautta, sivistystä, kulttuuria, osaamista ja tiedon…
08.05.2024

Työelämän murros muuttaa työturvallisuutta

Elinkeinoelämän keskusliitto ja jäsenliitot, mukaan lukien Medialiitto, ovat ensimmäistä kertaa laatineet yhteisen työturvallisuusstrategian.
06.05.2024

Euroopan turvallisuus tarvitsee luotettavaa mediaa

Medialiiton päätavoitteet kesäkuun eurovaalien jälkeen muodostettavan Euroopan komission työohjelmaan ovat tiedon huoltovarmuuden edistäminen ja kilpailun tasapuolistaminen. Ne parantavat Euroopan kokonaisturvallisuutta ja omavaraisuutta.
03.05.2024

Medialiiton lausunto digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut 2.5.2024 valtiovarainministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
30.04.2024

Medialiiton lausunto edunvalvonnan eettisistä suosituksista

Medialiitto on antanut 22.4.2024 avoimuusrekisterin neuvottelukunnalle lausunnon edunvalvonnan eettisistä suosituksista.
25.04.2024

Journalistin ohjeet uudistettu – lehtikustantajien liitot tyytyväisiä

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys on päättänyt Journalistin ohjeiden uudistuksesta, joka tulee voimaan 1.10.2024.