Arkistot

25.01.2023

Suomalaiset pitävät vapaan median merkitystä demokratialle erittäin tärkeänä

Kotimaisen vapaan median tuottama luotettava tieto on suomalaisten mielestä erittäin tärkeä edellytys toimivalle demokratialle, ilmenee IROResearch Oy:n Medialiitolle tekemästä mielipidetutkimuksesta.
18.01.2023

Strateginen kirjallisuus

Aina ei yhteiskunnallisesti merkittävän uudistuksen tekeminen tarkoita mittavia investointeja. Joskus se vaatii vain asioiden ajatuksellista järjestämistä. Kirjallisuuspoliittisen ohjelman luominen olisi juuri tällainen uudistus.
12.01.2023

Medialiiton lausunto tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut 12.1.2023 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja hallituksen esityksen täydentämisestä.
20.12.2022

Lapsi ei ole loppukevennys

Media hakee usein juttuihin kepeää tunnelmaa jalkautumalla lasten pariin. Haastateltavan oikeudet koskevat myös lapsia, eivätkä he ole haastateltavina aikuisia vähempiarvoisia.
14.12.2022

Medialiiton lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

Medialiitto on antanut 12.12.2022 sivistysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.
08.12.2022

Medialiiton lausunto eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä

Medialiitto on antanut 15.11.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja direktiivin asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen…
07.12.2022

Kotimainen painotuotanto lähes päästötöntä vuonna 2020

Yhä useampi painoyritys mittaa säännöllisesti oman toimintansa energiatehokkuutta, optimoi energiankäyttöä ja käyttää energianlähteenä vihreää energiaa. Jäljelle jäävät päästöt joko kompensoidaan itse tai tarjotaan asiakkaille…
01.12.2022

Vesa-Pekka Kangaskorpi jatkaa Medialiiton puheenjohtajana

Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi jatkaa Medialiiton hallituksen puheenjohtajana vuonna 2023. Medialiiton syyskokous päätti valinnasta 1.12.
23.11.2022

Medialiiton lausunto vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta

Medialiitto on antanut oikeusministeriölle 23.11.2022 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.
21.11.2022

Uutismediassa työskentelevä kokee työnsä mielekkääksi ja on sitoutunut yritykseen

Uutismedian liitto kysyi jäsenyritystensä henkilöstöltä näkemyksiä siitä, millaisena työpaikkana he pitävät yksityistä uutismediaa. Kyselyyn vastasi 374 henkilöä. Vastaajista lähes kaksi kolmesta edusti toimitusta ja…