Arkistot

28.06.2022

Puhelinmyynnin vaikeuttaminen uhkaa kaventaa mediatarjontaa

Eduskunta hyväksyi 27.6. hallituksen esityksen kuluttajansuojalain muuttamiseksi. Se sisältää kirjallisen jälkivahvistusvaatimuksen kaikkeen puhelinmyyntiin 1.1.2023 alkaen. Medialiiton ajama poikkeus lehtitilauksille ei mennyt läpi.
21.06.2022

Haku- ja somepalvelut hyötyvät uutismedian sisältöinvestoinneista

Tuoreen tutkimuksen mukaan lehtikustantajien sisältöjen hyödyntäminen tuo Googlen ja Metan digitaalisille alustapalveluille merkittäviä tuottoja Iso-Britanniassa. Uutissisällöt auttavat alustapalveluita sitouttamaan verkon käyttäjät hakupalveluihin ja sosiaaliseen…
20.06.2022

Komissio voi avata Yle-kantelun tarvittaessa uudelleen

Euroopan komissio on päättänyt Medialiiton kesäkuussa 2017 jättämän Yleisradion tekstimuotoisia sisältöjä koskevan valtiontukikantelun käsittelyn. Kantelun johdosta tehty Suomen yleisradiolain muutos tulee voimaan 1.8.2022.
20.06.2022

Suomalaisten luottamus uutisiin suurempaa kuin koskaan

Suomessa uutisiin luottavien osuus jatkoi kasvuaan, vaikka useimmissa muissa maissa luottamus uutisiin oli laskussa, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksesta. Uutisiin…
07.06.2022

Unohtakaa some ja lukekaa lehtiä

Valeuutiskeskustelu turhauttaa minua usein. En aina jaksa ymmärtää, miksi murehdimme valeuutisia, kun riippumatonta journalismia on niin helposti saatavilla sekä maksullisena että maksuttomana.
03.06.2022

Journalisteille työehtosopimusratkaisu

Medialiitto on hyväksynyt toimituksellista henkilöstöä koskevan työehtosopimusratkaisun. Myös Suomen Journalistiliitto on hyväksynyt ratkaisun.
01.06.2022

Medialiiton lausunto postilain muuttamisesta ja sanomalehtijakelun tukemisesta

Medialiitto on 24.5.2022 antanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä postilain muuttamiseksi ja valtioneuvoston asetuksesta sanomalehtijakelun tukemiseksi.
17.05.2022

Medialiiton lausunnot tekijänoikeuslain uudistuksesta

Medialiitto on antanut lausunnot liikenne- ja viestintävaliokunnalle 9.5., talousvaliokunnalle 10.5. ja sivistysvaliokunnalle 17.5. tekijänoikeuslain uudistuksesta.
16.05.2022

Medialiiton lausunto esteettömyysvaatimuksista

Medialiitto on antanut 16.5.2022 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia koskevista asetusluonnoksista.
05.05.2022

Medialiiton lausunto verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

Medialiitto on antanut 5.5.2022 valtiovarainministeriölle lausunnon verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta.