Graafinen teollisuus

05.12.2023

Kotimaisella painotyöllä on puhtaat paperit

Kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus ovat nousseet keskeisiksi yhteiskunnallisiksi ja globaaleiksi teemoiksi. Vastuullisuusraportointi (CSRD) tulee EU:ssa voimaan 1.1.2024 koskien alkuvaiheessa suuryrityksiä, mutta raportointivastuu laajenee vähitellen.…
14.02.2023

Graafisella teollisuudella suurimmat työllisyysvaikutukset

Tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan painoalalla (toimialaluokka 18) oli teollisuustoimialojen suurimmat kokonaisvaikutukset Suomen kansantalouden työllisyyteen vuonna 2020.
07.12.2022

Kotimainen painotuotanto lähes päästötöntä vuonna 2020

Yhä useampi painoyritys mittaa säännöllisesti oman toimintansa energiatehokkuutta, optimoi energiankäyttöä ja käyttää energianlähteenä vihreää energiaa. Jäljelle jäävät päästöt joko kompensoidaan itse tai tarjotaan asiakkaille…
28.09.2021

Vapaakappalelainsäädäntö kaipaa jälleen päivitystä

Kotimaisen painotuotannon volyymi ja liikevaihto ovat laskeneet oleellisesti vuodesta 2008. Painotuotteiden tuotantotavat ovat matkan varrella myös muuttuneet. Vapaakappalelainsäädäntö kaipaakin jälleen päivitystä, sillä nykyjärjestelmän kustannukset…
29.09.2020

Painoviestintää hyvällä omallatunnolla

Kuluttaja mieltää sähköisen vaihtoehdon helposti ympäristöystävällisemmäksi kuin fyysisen. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Yritysten tulisikin kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi tiedot tuotteen tai palvelun…
07.06.2018

Graafinen teollisuus kiertotalouden edelläkävijänä

Kiertotalouden välttämättömyys ymmärretään tänä päivänä yhä selkeämmin niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin. Paino- ja paperiteollisuudessa ajattelu on ollut tuttua jo vuosikymmenten ajan.