Lausunnot

05.02.2018

Lausunto unionin arvonlisäverokantasääntelyn uudistamisesta

Medialiitto on antanut 5.2.2018 valtiovarainministeriölle lausunnon unionin arvonlisäverokantasääntelyn uudistamisesta.
12.01.2018

Lausunto tekijänoikeuksien rajoittamisesta lukemisesteisten hyväksi

Medialiitto on 12.1.2018 antanut lausunnon direktiivin (EU) 2017/1564 (VIP-direktiivi) kansallisesta voimaansaattamisesta mediayritysten näkökulmasta.
09.01.2018

Lausunto reilusta verotuksesta digitaloudessa

Medialiitto on vastannut 3.1.2018 Euroopan komission avoimeen konsultaatioon koskien digitalouden reilua verotusta.
25.10.2017

Lausunto Yleisradio Oy:n strategiasta

Medialiitto on antanut Yleisradion hallintoneuvostolle 20.9.2017 lausunnon Ylen hallituksen 17.8.2017 hyväksymästä strategialuonnoksesta.
06.10.2017

Lausunto tietokantadirektiivin uudistamistarpeista

Medialiitto on antanut 5.10.2017 eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon tietokantadirektiivin uudistamistarpeista.
29.09.2017

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanosta

Medialiitto on antanut 28.9.2017 lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanosta.
29.09.2017

Viestinnän tulevaisuus – muutostekijät ja ratkaisut

Medialiitto on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä media-alan muutostekijöistä ja ratkaisuista ministeriön tulevaisuuskatsauksen laatimista varten.
31.08.2017

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Medialiiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksestä tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamisesta.
25.08.2017

Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta

Medialiitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta.
30.06.2017

Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö

Medialiitto on antanut lausunnon sisäministeriölle ehdotuksesta siivilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä.