Agendalla

14.02.2024

Suomesta on tulossa EU:n toiseksi kovin kirjojen verottaja

Maamme hallitus on sopinut kirjojen arvonlisäveron korottamisesta 14 prosenttiin aikaisemmasta 10 prosentista. Sen lisäksi että kiristyksen merkitys on valtiontalouden näkökulmasta vähäinen, se on oppimisen…
07.02.2024

Kuka omistaa elävät kuolleet?

Tekoäly mahdollistaa uusia tapoja tehdä tutuista hahmoista kuolemattomia. Ihmisen omaa kuvaa, ääntä ja hahmoa koskevien niin sanottujen persoonallisuusoikeuksien ajallinen ulottuvuus on kuitenkin vielä täsmentymätön.…
29.01.2024

Mediakasvattaja ei voi ohittaa Tiktokia

Suomessa sanomalehdet ja koulut ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Sanomalehti opetuksessa -toiminta alkoi 60 vuotta sitten – ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Alusta saakka koulut ja…
17.01.2024

Brysselin vaalikeväässä media-alalle tärkeitä teemoja

Strateginen kilpailukyky on EU:n seuraavan kauden keskeinen teema. Sen perustana on reilut sisämarkkinat, mikä media-alan kannalta tarkoittaa tasapuolisten kilpailuedellytysten turvaamista kansainvälisten teknologiajättien kanssa.
20.12.2023

Tekoälyn kehityksessä ja hyödyntämisessä tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia

Suomen Kustannusyhdistys kannustaa koko kirja-alaa keskustelemaan tekoälystä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Aktiivisuutta tarvitaan myös esimerkiksi kotimaiseen tekijänoikeuslainsäädäntöön vaikuttamisessa, jotta tekoäly nousisi tekijänoikeussääntelyn kehittämisen kärkihankkeeksi.
05.12.2023

Kotimaisella painotyöllä on puhtaat paperit

Kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus ovat nousseet keskeisiksi yhteiskunnallisiksi ja globaaleiksi teemoiksi. Vastuullisuusraportointi (CSRD) tulee EU:ssa voimaan 1.1.2024 koskien alkuvaiheessa suuryrityksiä, mutta raportointivastuu laajenee vähitellen.…
23.11.2023

Avoimuusrekisteri on pettymys

Avoimuusrekisteristä uhkaa nykymuodossaan tulla pelkkä vastuullisuustiimien paperileikki. Journalistin työkaluna se jää niin kevyeksi, että on paikallaan kysyä, oliko järjestelmän rakentaminen sittenkään hyvä idea. Hallinnoinnin…
06.11.2023

Kenestä uusi presidenttimme?

Tuleva presidenttimme on näkynyt onnistuneesti televisiossa ja sanomalehdissä. Hän johtaa ulkopolitiikkaa jämptisti ja vakaasti, edustaa Suomea tyylikkäästi. Hän on arvojohtaja, kansan yhdistäjä, tasapuolinen, rauhallinen…
25.10.2023

Kiusaa lukijaasi

Jos polarisaation kantava voima on laiskuus, polarisaatiota voi ehkä torjua journalismilla, joka ei päästä lukijaansa liian helpolla. Hämmentynyt lukija voi olla tavoittelemisen arvoinen saavutus.
11.10.2023

Paikallislehdet kirittävät kuntapäättäjiä parempaan päätöksentekoon

Paikallislehtiä voi syystä nimittää paikallisdemokratian kulmakiviksi. Niiden toiminta kirittää kuntia tutkitusti niin veroeurojen tehokkaamman käytön kuin demokratian vireyden näkökulmasta. Suomessa on kansainvälisesti tarkasteltuna laadukas…