Korona ja media-ala

Lue lisää 

Agendalla

Sirpa Kirjonen.
Sirpa Kirjonen Uutismedian liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja
23.11.2020 | Mediatoimiala

Faktoilla kohti hiilineutraaliutta

Hiilineutraaliuteen ei päästä mielikuvilla, vaan selvittämällä faktat, tarttumalla sopiviin keinoihin ja mittaamalla saavutuksia. Media-alalla ja graafisessa teollisuudessa käynnistyi viime viikolla toimialan laajasti kattava selvitystyö, jonka tavoitteena on saada aikaan kokonaiskuva alan yritysten ympäristövaikutuksista ja siitä, millaisin keinoin saavutamme hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2035.

Mikko Hoikka.
Mikko Hoikka Medialiiton toimialajohtaja
29.10.2020 | Mediatoimiala

Verokonejournalismia ja tietosuojaa

Sananvapaus sisältää oikeuden ilmaista, levittää ja vastaanottaa julkista tietoa. Suomessa julkisiin tietoihin kuuluvat tiedot verotuksesta, joita esitetään tyypillisesti myös datajournalismin keinoin. Verokoneet ovat osa suomalaiselle yhteiskunnalle ominaista avoimuutta.

Ismo Huhtanen.
Ismo Huhtanen Uutismedian liiton lakiasiainjohtaja
26.10.2020 | Mediatoimiala

Lehdistö luo yhteiskuntaa koossapitävää liimaa

Yleisradiolain muuttamisessa ja lehdistön toimintaedellytysten turvaamisessa on kysymys yhteiskunnan keskeisen instituution elinvoimasta. Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja EU:n valtiontukisääntelyn soveltamisen lisäksi punnitaan valtion kykyä suhtautua vastuullisesti lehdistöön instituutiona. Vahva lehdistö on vapaan yhteiskunnan etu.

Sakari Laiho.
Sakari Laiho Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja
13.10.2020 | Kirjat ja oppimateriaalit

Kirja oli onnekas ensimmäisessä aallossa

Kun maailma koettelee, suomalaiset tarttuvat kirjaan. Kirjankustannusala on pärjännyt koronan varjossa hyvin. On kuitenkin selvää, että jos kirjojen kulutus siirtyy nykyhinnoilla vielä aiempaa enemmän äänikirjoihin, syntyy pulmia koko kirjojen arvoketjulle kirjailijasta vähittäismyyjään.

Lisää kirjoituksia