Agendalla

Johanna Halkola.
Johanna Halkola Medialiiton johtava asiantuntija
16.9.2020 | Mediatoimiala

Verkkoalustat komission syynissä

Euroopan komission suunnitelmat puuttua verkkoalustojen portinvartija-asemasta aiheutuviin ongelmiin ja uudistaa niitä koskevaa vastuusääntelyä ovat erittäin tervetulleita. Tavoitteina tulee olla EU:n aseman vahvistaminen digimarkkinoilla ja kilpailuedellytysten tasapuolistaminen.

Hanna Romppainen.
Hanna Romppainen Sanomalehtien Liiton mediakasvatusasiantuntija
31.8.2020 | Mediakasvatus

Journalismin tulee olla merkityksellistä myös nuorille

Medialla on keskeinen rooli nuorten lukutaidon tukemisessa. Median monipuolinen käyttö vahvistaa tutkitusti lukutaitoa. Siksi uutismedian tulisi tarjota nuorille entistä merkityksellisempiä sisältöjä. Lukutaitoa juhlistetaan jälleen 8.9. YK:n kansainvälisenä lukutaitopäivänä.

Mikko Hoikka.
Mikko Hoikka Medialiiton toimialajohtaja
21.8.2020 | Mediatoimiala

Vaikenevia ja vaiennettuja

Oikeusministeriö keräsi kesällä lausuntoja ehdotukseen muuttaa laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi tilanteissa, joissa uhkaus kohdistuu henkilöön tämän työtehtävän vuoksi. Ehdotus sai lausuntokierroksella lähes yksimielistä kannatusta. Myös Medialiitto kannatti lakimuutosta.

Johanna Haapiainen-Makkonen.
Johanna Haapiainen-Makkonen Suomen Kustannusyhdistyksen juridinen asiantuntija
1.6.2020 | Kirjat ja oppimateriaalit

Laadukkaat oppimateriaalit ovat erottamaton osa laadukasta koulutusta

Kun koulujen ovet sulkeutuivat viime viikolla, taakse jäi erilainen kevätlukukausi. Keväällä koululuokat siirtyivät olo- ja lastenhuoneisiin, ja moni koti oli samanaikaisesti sekä kotikonttori että etäkoulu. Olohuoneessamme kasvatettiin kukkia nomininiityllä, opiskeltiin matematiikkaa seikkailemalla ja tavattiin 20 hengen seurueita virtuaalitunneilla.

Lisää kirjoituksia