Medialiitto – media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten etujärjestö

Vahvistamme jäsenyritysten kilpailukykyä, toimintaedellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia. Alan elinvoima takaa laadukkaat kotimaiset mediapalvelut.
Lisää Medialiitosta 

Medialiitto tukee Ukrainan mediaa

Olemme lahjoittaneet Ukrainan median rahastolle tähän mennessä 35 000 euroa. Pohjoismaisten medialiittojen perustama rahasto toimii yhteistyössä German Marshall Fund of the United Statesin kanssa. Tuki toimitetaan perille kolmen paikallisen järjestön kautta. Rahoitusta käytetään tarvikkeiden hankintaan, journalismin kustantamiseen ja riippumattoman uutismedian kehitystyöhön.
Lisää tuesta 

Agendalla

Lisää kirjoituksia