Lausunnot

15.11.2022

Medialiiton lausunto sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Medialiitto on antanut 15.11.2022 lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä.
09.11.2022

Medialiiton lausunto kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista

Medialiitto on antanut 7.11.2022 lausunnon kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista.
08.11.2022

Medialiiton lausunto ilmoittajansuojasta

Medialiitto on antanut 8.11.2022 eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevasta hallituksen lakiesityksestä.
01.11.2022

Medialiiton lausunto ennakkoarviointiin Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä

Medialiitto on antanut 1.11.2022 lausunnon Yleisradion hallintoneuvoston järjestämään ennakkoarviointiin Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä.
12.10.2022

Medialiiton lausunto poliittisen mainonnan asetuksesta

Medialiitto on antanut 11.10.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason…
07.10.2022

Medialiiton lausunto maalittamisen rikosoikeudellisesta sääntelystä

Medialiitto on antanut 7.10.2022 oikeusministeriölle lausunnon maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta.
12.09.2022

Medialiiton lausunto verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut 12.9.2022 valtiovarainvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta.
02.09.2022

Medialiiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi suomalaisesta demokratiapolitiikasta

Medialiitto on antanut 1.9.2022 oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jolla linjataan suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteista 2020-luvulla.
15.08.2022

Medialiiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Medialiitto on antanut 12.8.2022 Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon koskien luonnosta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi.
12.08.2022

Medialiiton lausunto kilpailulain muutosesityksestä

Medialiitto on antanut 10.8.2022 Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon koskien hallituksen esitystä kilpailulain muuttamiseksi.