Lausunnot

25.04.2022

Medialiiton lausunto esteettömyysvaatimusdirektiivistä

Medialiitto on antanut 22.4.2022 lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.
23.03.2022

Medialiiton lausunto digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista

Medialiitto on antanut 23.3.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista.
03.03.2022

Medialiiton lausunto huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla

Medialiitto on antanut 2.3.2022 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille lausunnon huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla.
28.02.2022

Medialiiton lausunto poliittisen mainonnan asetusehdotuksesta

Medialiitto on antanut 17.2.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon, joka koskee Suomen kantaa Euroopan komission poliittisen mainonnan asetusehdotuksesta.
02.02.2022

Medialiiton lausunto esteettömyysdirektiivin täytäntöönpanosta

Medialiitto on 31.1.2022 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka käsittelee tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä.
02.02.2022

Medialiiton lausunto avoimuusrekisterilaista

Medialiitto on 31.1.2022 antanut oikeusministeriölle lausunnon avoimuusrekisterilakia koskevasta parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä ja luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
27.01.2022

Medialiiton lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä IPR-strategiaksi

Medialiitto on 24.1.2022 antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi eli niin sanotuksi IPR-strategiaksi.
26.11.2021

Medialiiton lausunto luonnoksesta sanomalehtijakelun tukemisesta

Medialiitto on 26.11.2021 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesta, joka koskee sanomalehtijakelun tukemisesta alueilla, joilla ei ole saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua.
26.11.2021

Medialiiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamiseksi

Medialiitto on 26.11.2021 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta, joka käsittelee postilain muuttamista.
16.11.2021

Medialiiton lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmästä koskien digipalvelusäädöstä

Medialiitto on 28.10.2021 antanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston jatkokirjelmästä, joka käsittelee komission ehdotusta digipalvelusäädökseksi.