Lausunnot

10.08.2020

Lausunto rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

10.08.2020

Lausuma maalittamista koskevasta selvityksestä

Medialiitto on 10.8.2020 antanut lausuman maalittamista koskevasta selvityksestä.
30.07.2020

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen

Medialiitto on 30.7.2020 antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen.
15.06.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Medialiitto on antanut 15.6.2020 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
20.04.2020

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Medialiitto on 17.4.2020 antanut lausunnon televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta.
20.04.2020

Lausunto Yleisradion strategialuonnoksesta

Medialiitto on antanut 20.4.2020 lausunnon Yleisradion strategialuonnoksesta.
27.03.2020

Lausunto Posti-työryhmälle

Medialiitto on antanut 27.3.2020 lausunnon Posti Group Oyj:n roolia julkisten palvelujen tuottamisessa arvioivalle valtiosihteerityöryhmälle.
16.01.2020

Lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamisesta

Medialiitto on 16.1.2020 antanut lausunnon sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamisesta.
09.01.2020

Lausunto Digital Services Act -lainsäädäntöhankkeesta

Medialiitto on kommentoinut 19.11.2019 liikenne- ja viestintäministeriölle ministeriön alustavaa muistiota EU:n Digital Services Act -lainsäädäntöhankkeesta.
03.10.2019

Lausuma autoradiovastaanottimien sääntelystä

Yleisradio, RadioMedia ja Medialiitto ovat 3.10.2019 antaneet lausuman autoradiovastaanottimien sääntelystä.