Kirjat ja oppimateriaalit

13.03.2024

Kirjojen tuottajavastuu tarjoaa helppoutta kuluttajille ja arvoa vientimarkkinoille

Kirjojen kierrätys ei ole vain ympäristöteko, vaan myös kuluttajille suunnattu palvelu, joka yhdistää helppouden ja vastuullisuuden. Suomessa, jossa kirjat ovat perinteisesti olleet arvostetussa asemassa,…
20.12.2023

Tekoälyn kehityksessä ja hyödyntämisessä tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia

Suomen Kustannusyhdistys kannustaa koko kirja-alaa keskustelemaan tekoälystä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Aktiivisuutta tarvitaan myös esimerkiksi kotimaiseen tekijänoikeuslainsäädäntöön vaikuttamisessa, jotta tekoäly nousisi tekijänoikeussääntelyn kehittämisen kärkihankkeeksi.
27.09.2023

Hyvät, pahat ja tekoäly

Syvällä lännessä kaupungin ainoalle kadulle osuvaa auringon paahdetta rikkoo korkealle nouseva pölypilvi. Preerialta jokin lähestyy nopeasti, eikä kyse voi olla vain yksittäisistä ratsastajista. Juottokaukalon…
28.03.2023

Kirja-alan digitalisoituminen edellyttää panostuksia ja suunnitelmallisuutta

Kirjallisuus, luotettava tieto ja lukeminen ovat viime kuukausina olleet ajankohtaisia keskustelunaiheita.
18.01.2023

Strateginen kirjallisuus

Aina ei yhteiskunnallisesti merkittävän uudistuksen tekeminen tarkoita mittavia investointeja. Joskus se vaatii vain asioiden ajatuksellista järjestämistä. Kirjallisuuspoliittisen ohjelman luominen olisi juuri tällainen uudistus.
27.10.2022

Esteettömyysdirektiivi muuttaa sähkökirjojen tuotantotapaa

Kirjankustannusalalla valmistaudutaan esteettömyysdirektiivin voimaan saattamiseen. Uusi sääntely merkitsee suurta muutosta, koska tällä hetkellä markkinoilla ei käytännössä ole esteettömyysdirektiivin velvoitteet täyttäviä sähkökirjoja.
27.09.2022

Kirjallista hiivaa

Puolikarkeasti voidaan sanoa, että leivän tekemiseen tarvitaan vettä, jauhoja, hiivaa, työtä ja lämpöenergiaa. Jos tarvittavia asioita tarkastellaan ainoastaan sen perusteella, kuinka paljon niitä leivän…
20.04.2022

Kirja on henkinen panssarieste

Suomalaisilla on vahva resilienssi hybridivaikuttamiseen kuuluvia valeuutisia vastaan. Sen peruskivi on monipuolisesta lukemisesta syntynyt sivistys. Tätä voimavaraa tulee vaalia ja vahvistaa. Erinomainen keino siihen…
19.01.2022

Esteettömyysdirektiivi tuo uusia vaatimuksia sähkökirjoille

Esteettömyysdirektiiviä koskeva hallituksen luonnos on nyt lausuntokierroksella. Media-alalle on myönteistä, ettei luonnoksessa ole laajennettu direktiivin soveltamisalaa. Kirjankustantajille uusi sääntely kuitenkin merkitsee todella suurta muutosta,…
14.10.2021

Tutkijallakin on perusoikeudet

Avoimesta julkaisemisesta on käyty vilkasta keskustelua jo jonkin aikaa. Viimeisin keskustelunavaus on hallituksen esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi, jossa tutkijalta viedään oikeus päättää kirjoittamastaan artikkelista. Keskustelulle…