Uutiset

17.06.2024

Miten medianvapaussäädös vaikuttaa suomalaisen median toimintaan?

Medianvapaussäädös pyrkii turvaamaan tiedotusvälineiden toimituksellisen riippumattomuuden, moniarvoisuuden ja vapauden Euroopan unionissa. Sääntöjen soveltaminen alkaa vaiheittain marraskuusta 2024 lukien ja pääsääntöisesti elokuussa 2025.
17.06.2024

Suomi edelleen ykkönen luottamuksessa uutisiin

Suomessa luotetaan uutisiin enemmän kuin missään muussa laajaan kansainväliseen tutkimukseen osallistuneessa maassa.
27.05.2024

Noora Alanne WAN-IFRA:n innovaatioryhmän johtoon

Medialiiton uuden kasvun ja Media-alan tutkimussäätiön johtaja Noora Alanne on valittu uutismedian kustantajien maailmanjärjestön WAN-IFRA:n innovaatioryhmän puheenjohtajaksi.
27.05.2024

Terhi Salonpää Medialiiton työmarkkinajohtajaksi

Oikeustieteen maisteri Terhi Salonpää on nimitetty Medialiiton työmarkkinajohtajaksi 19.8.2024 alkaen. Salonpää siirtyy Medialiittoon Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelujohtajan tehtävästä.
21.05.2024

EU-paneeli: Median rooli tiedon huoltovarmuudessa on elintärkeä

Vapaan median puolustaminen on tämän päivän epävarmassa maailmassa tärkeämpää kuin koskaan. Elinvoimainen lehdistö ja muu media turvaa demokratiaa, sananvapautta, sivistystä, kulttuuria, osaamista ja tiedon…
06.05.2024

Euroopan turvallisuus tarvitsee luotettavaa mediaa

Medialiiton päätavoitteet kesäkuun eurovaalien jälkeen muodostettavan Euroopan komission työohjelmaan ovat tiedon huoltovarmuuden edistäminen ja kilpailun tasapuolistaminen. Ne parantavat Euroopan kokonaisturvallisuutta ja omavaraisuutta.
25.04.2024

Journalistin ohjeet uudistettu – lehtikustantajien liitot tyytyväisiä

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys on päättänyt Journalistin ohjeiden uudistuksesta, joka tulee voimaan 1.10.2024.
23.04.2024

Media-alan tulevaisuusselvitys tarjoaa tukea yritysten strategiatyöhön

Media-ala muuttuu nopeasti. Toimialan tulevaisuuden kehitystä on vaikea ennakoida, koska se näyttäytyy epävakaana ja monitulkintaisena. Siksi on entistä tärkeämpää kyetä tunnistamaan tulevaisuuden muutosvoimia ja…
16.04.2024

Lehdistön pitäminen alimmassa alv-kannassa perusteltua, kirjojen veronkorotus ei

Petteri Orpon hallituksen päätös pitää sanomalehtien ja aikakauslehtien myynnin arvonlisävero 10 prosentissa on Medialiiton mukaan tässä vaikeassa valtiontalouden tilanteessa tyydyttävä ratkaisu. Huonommin käy kirjoille,…
26.03.2024

Kuluttajat suhtautuvat varauksella tekoälyn luomaan mediasisältöön

Sanoma Media Finland selvitti Media-alan tutkimussäätiön rahoittamassa hankkeessa suomalaisten työikäisten näkemyksiä tekoälyllä luotuun mediasisältöön sekä erityisesti koneäänellä luettuihin uutisiin ja audioartikkeleihin.