Uutiset

28.06.2022

Puhelinmyynnin vaikeuttaminen uhkaa kaventaa mediatarjontaa

Eduskunta hyväksyi 27.6. hallituksen esityksen kuluttajansuojalain muuttamiseksi. Se sisältää kirjallisen jälkivahvistusvaatimuksen kaikkeen puhelinmyyntiin 1.1.2023 alkaen. Medialiiton ajama poikkeus lehtitilauksille ei mennyt läpi.
20.06.2022

Komissio voi avata Yle-kantelun tarvittaessa uudelleen

Euroopan komissio on päättänyt Medialiiton kesäkuussa 2017 jättämän Yleisradion tekstimuotoisia sisältöjä koskevan valtiontukikantelun käsittelyn. Kantelun johdosta tehty Suomen yleisradiolain muutos tulee voimaan 1.8.2022.
20.06.2022

Suomalaisten luottamus uutisiin suurempaa kuin koskaan

Suomessa uutisiin luottavien osuus jatkoi kasvuaan, vaikka useimmissa muissa maissa luottamus uutisiin oli laskussa, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksesta. Uutisiin…
03.06.2022

Journalisteille työehtosopimusratkaisu

Medialiitto on hyväksynyt toimituksellista henkilöstöä koskevan työehtosopimusratkaisun. Myös Suomen Journalistiliitto on hyväksynyt ratkaisun.
05.05.2022

Ukrainan median rahastolle lisälahjoituksia

Medialiitto ja Uutismedian liitto ovat päättäneet lisätuen antamisesta ukrainalaista mediaa auttavalle Ukrainan median rahastolle. Molemmat liitot päättivät tällä viikolla 25 000 euron lisälahjoituksesta rahastoon.
03.05.2022

Anne Mantila ja Timo Julkunen Medialiiton hallitukseen

Werner Söderström Osakeyhtiön toimitusjohtaja Timo Julkunen ja Otavamedia Oy:n toimitusjohtaja Anne Mantila on valittu Medialiiton hallituksen jäseniksi.
28.04.2022

EU:n alustasäädöspaketista saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys

Euroopan unionin digipalvelu- ja digimarkkina-asetusehdotusten käsittely saatiin päätökseen komission, neuvoston ja EU:n parlamentin keskisissä trilogineuvotteluissa.
28.04.2022

Lehtien ja kirjojen nolla-alv nyt virallisesti mahdollinen

Sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen arvonlisävero on tullut virallisesti mahdolliseksi Suomessakin, kun päätös hyväksyttiin kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa.
26.04.2022

Lehdistön toimituksellisen henkilöstön ja kustannustoimittajien työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Medialiitto aloittaa toimituksellista henkilöstöä ja kustannustoimittajia koskevat työehtosopimusneuvottelut. Neuvottelut käydään Suomen Journalistiliiton kanssa.
14.04.2022

Kilpailuvalvonnan otto-oikeus vaikeuttaisi tarpeellisia yrityskauppoja

Medialiitto on muun elinkeinoelämän kanssa huolissaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle suunnitelluista merkittävistä lisävaltuuksista yrityskauppavalvontaan.