Uutiset

16.09.2020

JSN:n puheenjohtajan kausi pitenee viiteen vuoteen

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys on hyväksynyt JSN:n perussopimuksen muutokset, jotka muun muassa lisäävät kanteluprosessien selkeyttä ja avoimuutta yleisölle.
15.09.2020

Viron medialiitto jätti valtiontukikantelun EU-komissiolle

Viron Mediayhtiöiden liitto (Eesti Meediaettevõtete Liidu) on jättänyt Viron yleisradioyhtiön online-uutisointia koskevan valtiontukikantelun Euroopan komissiolle.
01.09.2020

Yleisradiolain muutos parantaa lehdistön toimintaedellytyksiä – ehdotusta on tarkennettava oikeudellisesti vastaamaan EU:n valtiontukisääntelyn vaatimuksia

Yleisradiolain muuttaminen Euroopan komission edellyttämällä tavalla on Medialiiton mukaan välttämätöntä, jotta kotimaisen yksityisen median toimintaedellytykset voidaan turvata kestävällä tavalla.
01.09.2020

Uudet tekstitysvaatimukset ovat kohtuuttomia – mittavia kustannuksia kotimaisille televisiotoimijoille

Medialiitto katsoo eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle antamassaan sähköisen viestinnän palvelulakia koskevassa lausunnossa, että kotimaisiin televisiotoimijoihin kohdistuvat tekstityksen uudet laatuvaatimukset ovat kohtuuttomia.
26.08.2020

Jakelu-uudistuksen taattava todellinen kilpailu

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen asettaman valtiosihteerityöryhmän keskeiset ehdotukset postin ja sanomalehtien jakelun uudistamiseksi ovat Medialiiton mukaan tavoitteiltaan oikeansuuntaisia.
03.08.2020

Median koronatuki jaettava taloudellisten kriteerien perusteella

Medialiitto pitää tärkeänä, että hallituksen esittämä tiedotusvälineiden koronatuki jaetaan selkeiden taloudellisten kriteerien perusteella ilman journalismin riippumattomuuden vaarantavaa sisällöllistä arviointia.
30.06.2020

Media-alalla nopeutettu lomautusmenettely jatkuu vuoden loppuun

Medialiitto on sopinut Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Suomen Journalistiliiton kanssa alan työehtosopimusten määräaikaisesta jatkamisesta niin, että lomautukset voidaan tehdä nopeutetussa menettelyssä 31.12.2020 saakka.
29.06.2020

Työryhmä valmistelee valtion tukea journalismille

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän avustamaan journalismin tukemiseen tarkoitetun väliaikaisen valtionavustuksen jatkovalmistelussa. Heinäkuun alussa toimintansa aloittava työryhmä koostuu media-alan toimijoita edustavista tahoista ja…
29.06.2020

Yritysten kustannustukisääntely voimaan ja tuet hakuun heinäkuussa

Eduskunta on hyväksynyt lain yritysten kustannustuesta ja valtioneuvosto lain täytäntöönpanoa koskevan asetuksen. Määräaikainen toimialasta riippumaton kustannustuki on tarkoitettu koronasta kärsiville toimialoille ja yrityksille kattamaan…
24.06.2020

OiRA-riskinarviointityökalu valmistunut

Graafiselle alalle suunniteltu OiRA-työkalu on helppokäyttöinen, tukee työturvallisuutta ja täydentää alalla aikaisemmin julkaistua työsuojelumateriaalia. Työkalua on pilotoitu tänä keväänä alan yrityksissä ja nyt se…