Osaaminen

24.10.2018

Vastuu osaamisen ylläpitämisestä kuuluu kaikille

Uuden kasvun asiantuntija Noora Pinjamaa päätti aiemman Agendalla-kirjoituksensa sanoihin: Media-alan muutoksen ja kasvun tukeminen edellyttää monipuolista panostusta kehitys- ja innovaatiotyöhön, koulutukseen sekä osaamiseen. Jatkan…