Lausunnot

26.11.2021

Medialiiton lausunto luonnoksesta sanomalehtijakelun tukemisesta

Medialiitto on 26.11.2021 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesta, joka koskee sanomalehtijakelun tukemisesta alueilla, joilla ei ole saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua.
26.11.2021

Medialiiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamiseksi

Medialiitto on 26.11.2021 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta, joka käsittelee postilain muuttamista.
16.11.2021

Medialiiton lausunto valtioneuvoston kirjelmästä koskien digipalvelusäädöstä

Medialiitto on 28.10.2021 antanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka käsittelee komission ehdotusta digipalvelusäädökseksi.
03.11.2021

Medialiiton vastaukset tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palvelulain muuttamista koskevaan luonnokseen

Medialiitto on 31.10.2021 antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle vastauksia, jotka koskevat luonnosta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.
18.10.2021

Medialiiton lausunto Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

Medialiitto on 15.10.2021 antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle lausunnon Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön.
01.09.2021

Medialiiton lausunto Omnibus-direktiivin täytäntöönpanosta sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta

Medialiitto on 31.8.2021 antanut oikeusministeriölle lausunnon kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanosta sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta.
30.08.2021

Medialiiton lausunto luonnoksesta ilmoittajansuojelulaiksi

Medialiitto on antanut oikeusministeriölle 27.8.2021 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.
17.08.2021

Medialiiton lausunto evästeiden käyttöä koskevasta ohjeistuksesta

Medialiitto on 13.8.2021 antanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille lausunnon evästeiden käyttöä koskevasta ohjeistuksesta.
06.08.2021

Medialiiton lausunto Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista arvonlisäverojärjestelmään

Medialiitto on 6.8.2021 antanut valtiovarainministeriölle lausunnon Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista arvonlisäverojärjestelmään.
02.07.2021

Medialiiton lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi

Medialiitto on 2.7.2021 antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia).