Lausunnot

01.06.2022

Medialiiton lausunto postilain muuttamisesta ja sanomalehtijakelun tukemisesta

Medialiitto on 24.5.2022 antanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä postilain muuttamiseksi ja valtioneuvoston asetuksesta sanomalehtijakelun tukemiseksi.
17.05.2022

Medialiiton lausunnot tekijänoikeuslain uudistuksesta

Medialiitto on antanut lausunnot liikenne- ja viestintävaliokunnalle 9.5., talousvaliokunnalle 10.5. ja sivistysvaliokunnalle 17.5. tekijänoikeuslain uudistuksesta.
16.05.2022

Medialiiton lausunto esteettömyysvaatimuksista

Medialiitto on antanut 16.5.2022 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia koskevista asetusluonnoksista.
05.05.2022

Medialiiton lausunto verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

Medialiitto on antanut 5.5.2022 valtiovarainministeriölle lausunnon verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta.
29.04.2022

Medialiiton lausunto kuluttajaluotoista

Medialiitto on antanut 29.4.2022 oikeusministeriölle lausunnon kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistamisesta.
25.04.2022

Medialiiton lausunto esteettömyysvaatimusdirektiivistä

Medialiitto on antanut 22.4.2022 lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.
23.03.2022

Medialiiton lausunto digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista

Medialiitto on antanut 23.3.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista.
03.03.2022

Medialiiton lausunto huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla

Medialiitto on antanut 2.3.2022 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille lausunnon huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla.
28.02.2022

Medialiiton lausunto poliittisen mainonnan asetusehdotuksesta

Medialiitto on antanut 17.2.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon, joka koskee Suomen kantaa Euroopan komission poliittisen mainonnan asetusehdotuksesta.
02.02.2022

Medialiiton lausunto esteettömyysdirektiivin täytäntöönpanosta

Medialiitto on 31.1.2022 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka käsittelee tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä.