Lausunnot

21.03.2024

Medialiiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

13.03.2024

Medialiiton lausunto valtioneuvoston E-kirjeestä Suomen avaintavoitteiksi seuraavalle EU-vaalikaudelle

Medialiitto on antanut 12.3.2024 tulevaisuusvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston E-kirjeestä (E 58/2024 vp) Suomen avaintavoitteiksi seuraavalle EU-vaalikaudelle 2024–2029.
27.02.2024

Medialiiton lausunto valtioneuvoston E-kirjeestä Suomen avaintavoitteiksi seuraavalle EU-vaalikaudelle

Medialiitto on antanut 23.2.2024 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston E-kirjeestä (E 58/2024 vp) Suomen avaintavoitteiksi seuraavalle EU-vaalikaudelle 2024–2029.
27.02.2024

Medialiiton lausunto valtioneuvoston E-kirjeestä Suomen avaintavoitteiksi seuraavalle EU-vaalikaudelle

Medialiitto on antanut 21.2.2024 sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston E-kirjeestä (E 58/2024 vp) Suomen avaintavoitteiksi seuraavalle EU-vaalikaudelle 2024–2029.
13.02.2024

Medialiiton lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta

Medialiitto on antanut 13.2.2024 oikeusministeriölle lausunnon valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista.
05.02.2024

Medialiiton lausunto julkisuuslain ajantasaistamisesta

Medialiitto on antanut 30.1.2024 oikeusministeriölle lausunnon työryhmän mietinnöstä julkisuuslain ajantasaistamisesta.
30.01.2024

Medialiiton lausunto työperusteisen oleskeluluvan tulorajan nostosta

Medialiitto on antanut 30.1.2024 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta.
19.01.2024

Medialiiton lausunto huoltovarmuuden tavoitteista

Medialiitto on antanut 19.1.2024 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista.
04.01.2024

Medialiiton lausunto vientivetoisesta työmarkkinamallista

Medialiitto on antanut 3.1.2024 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista.
20.11.2023

Medialiiton täydentävä lausunto verkon välityspalvelujen valvonnasta

Medialiitto on antanut 17.11.2023 liikenne- ja viestintävaliokunnalle täydentävän lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta. Lausunto täydentää Medialiiton aiempaa 13.11.2023 liikenne- ja viestintävaliokunnalle…