Lausunnot

01.09.2021

Medialiiton lausunto Omnibus-direktiivin täytäntöönpanosta sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta

Medialiitto on 31.8.2021 antanut oikeusministeriölle lausunnon kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanosta sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta.
30.08.2021

Medialiiton lausunto luonnoksesta ilmoittajansuojelulaiksi

Medialiitto on antanut oikeusministeriölle 27.8.2021 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.
17.08.2021

Medialiiton lausunto evästeiden käyttöä koskevasta ohjeistuksesta

Medialiitto on 13.8.2021 antanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille lausunnon evästeiden käyttöä koskevasta ohjeistuksesta.
06.08.2021

Medialiiton lausunto Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista arvonlisäverojärjestelmään

Medialiitto on 6.8.2021 antanut valtiovarainministeriölle lausunnon Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista arvonlisäverojärjestelmään.
02.07.2021

Medialiiton lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi

Medialiitto on 2.7.2021 antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia).
24.06.2021

Medialiiton lausunto julkisuuslain uudistuksesta

Medialiitto on 24.6.2021 antamassaan lausunnossa vastannut media-alan toimijoille suunnattuun kyselyyn, joka koskee kokemuksia voimassa olevan julkisuuslain soveltamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja julkisuuslainsäädännön kehittämistarpeista media-alan…
10.05.2021

Medialiiton lausunto digitaalisia markkinoita koskevasta säädöksestä

Medialiitto on 10.5.2021 antanut talousvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka käsittelee komission ehdotusta digitaalisista markkinoista.
07.05.2021

Medialiiton lausunto lehtien jakelutukea käsittelevästä arviomuistiosta

Medialiitto on 4.5.2021 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon lehtien jakelutukea käsittelevästä arviomuistiosta.
17.03.2021

Medialiiton lausunto Yleisradio-lain muuttamisesta

Medialiitto on 15.3.2021 antanut lausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä Yleisradio-lain muuttamiseksi.
05.03.2021

Medialiiton lausunto EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymistä ja digitaalista siirtymää koskevasta toimintasuunnitelmasta

Medialiitto on 4.3.2021 antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston selvityksestä eduskunnalle komission tiedonannosta koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella…