Lausunnot

06.03.2023

Medialiiton lausunto valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

Medialiitto on antanut 3.3.2023 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023.
12.01.2023

Medialiiton lausunto tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut 12.1.2023 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja hallituksen esityksen täydentämisestä.
14.12.2022

Medialiiton lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

Medialiitto on antanut 12.12.2022 sivistysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.
08.12.2022

Medialiiton lausunto eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä

Medialiitto on antanut 15.11.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja direktiivin asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen…
23.11.2022

Medialiiton lausunto vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta

Medialiitto on antanut oikeusministeriölle 23.11.2022 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.
15.11.2022

Medialiiton lausunto sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Medialiitto on antanut 15.11.2022 lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä.
09.11.2022

Medialiiton lausunto kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista

Medialiitto on antanut 7.11.2022 lausunnon kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista.
08.11.2022

Medialiiton lausunto ilmoittajansuojasta

Medialiitto on antanut 8.11.2022 eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevasta hallituksen lakiesityksestä.
01.11.2022

Medialiiton lausunto ennakkoarviointiin Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä

Medialiitto on antanut 1.11.2022 lausunnon Yleisradion hallintoneuvoston järjestämään ennakkoarviointiin Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä.
12.10.2022

Medialiiton lausunto poliittisen mainonnan asetuksesta

Medialiitto on antanut 11.10.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason…