Lausunnot

09.09.2020

Medialiiton näkemykset komission Digitaalisia palveluja koskevasta lainsäädäntöpaketista

Medialiitto on 8.9.2020 antanut vastauksen komissiolle Digitaalisia palveluja koskevan lainsäädäntöpaketin avoimeen kuulemiseen.
01.09.2020

Medialiiton lausunto hallituksen esityksestä Yle-lain muuttamiseksi

Medialiitto on 31.8.2020 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain (Yle-laki) muuttamiseksi.
25.08.2020

Lausunto hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi

Medialiitto on antanut 25.8.2020 lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi.
10.08.2020

Lausunto rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

10.08.2020

Lausuma maalittamisesta koskevasta selvityksestä

Medialiitto on 10.8.2020 antanut lausuman maalittamisesta koskevasta selvityksestä.
30.07.2020

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen

Medialiitto on 30.7.2020 antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen.
20.04.2020

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Medialiitto on 17.4.2020 antanut lausunnon televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta.
16.01.2020

Lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamisesta

Medialiitto on 16.1.2020 antanut lausunnon sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamisesta.
09.01.2020

Lausunto Digital Services Act -lainsäädäntöhankkeesta

Medialiitto on kommentoinut 19.11.2019 liikenne- ja viestintäministeriölle ministeriön alustavaa muistiota EU:n Digital Services Act -lainsäädäntöhankkeesta.
03.10.2019

Lausuma autoradiovastaanottimien sääntelystä

Yleisradio, RadioMedia ja Medialiitto ovat 3.10.2019 antaneet lausuman autoradiovastaanottimien sääntelystä.