Uusi kasvu

10.04.2024

Tulevaisuusskenaarioista tukea kilpailukyvyn vahvistamiseen

Media-alan murroksen ytimessä ovat muutokset asiakkaiden arjessa ja median käyttötavoissa. Erilaiset digialustat ovat muuttaneet sitä, kuinka sisältöä tuotetaan, toimitetaan ja jaetaan. Teknologia-alustojen ja digitaalisten…
16.02.2022

Media-ala panostaa jatkuvaan oppimiseen

Media-ala on yksi nopeimmin muuttuvista aloista, jonka tehtävien kirjo monipuolistuu koko ajan. MediaTyö2030-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla edistetään jatkuvaa oppimista alan työpaikoilla.
14.03.2019

Media-alan tavoitteena kotimainen kirjautumisvaihtoehto teknologiajäteille

Media-alan murroksen ytimessä ovat muutokset asiakkaiden arjessa sekä sisällön kulutuksessa ja käyttötavoissa. Internet-yhteyden lisäksi teknologiajättien erilaiset alustat ja tuotteet, kuten mobiililaitteet, ovat vaikuttaneet siihen,…
11.10.2018

Toimialan murros edellyttää jatkossakin tukea innovaatioille

Median innovaatiotukea jaettiin 30 miljoonaa euroa vuosina 2015–2018. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrki sen avulla vastaamaan media-alan jatkuvan murrostilan synnyttämiin tarpeisiin ja tätä kautta tukemaan…
14.06.2018

Teräviä työkaluja ja tuoretta tietoa median strategiatyöhön

Media-ala laidasta laitaan elää jatkuvaa murrosvaihetta, jossa niin liiketoiminnan perusteet ja ansainta kuin suhde yleisöönkin täytyy määritellä uudelleen. Kun lisäksi jokaisen yrityksen tilanne on…
27.03.2018

Uutta kasvua tarinankerronnasta

Medialiiton ja Viestintäalan tutkimussäätiön Uutta kasvua -seminaarissa syvennyttiin perjantaina 23.3. sisältömarkkinointiin. Sisältömarkkinointi on puhuttanut media-alan ammattilaisia jo pitkään, mutta tuoreimpien tutkimusten mukaan sen merkitys…
12.02.2018

Hyvä paha some

Sosiaalinen media on merkittävästi edistänyt uutisten ja informaation saatavuutta ympäri maailmaa. Internet ja erityisesti sosiaalinen media ovat mullistaneet tavat, joilla ihmiset luovat tietoa ja…
22.06.2017

Valeuutisia, mainosten esto-ohjelmia ja uusia sovelluksia

Sosiaalisen median polarisoivat vaikutukset yhteiskuntaan saattavat olla liioiteltuja.
17.03.2017

Uutta kasvua syntyy vain kehittämällä

Viestintäalan tutkimussäätiön, Medialiiton ja Tekesin järjestämässä Uutta kasvua -seminaarissa tarjottimella oli viimeisintä tietämystä liiketoimintamalleista ja koneälyn sekä virtuaalitodellisuusteknologioiden hyödyntämisestä media-alan tarpeisiin sovitettuna.