Lausunnot

12.10.2023

Medialiiton lausunto poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta

Medialiitto on antanut 27.9.2023 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston U-jatkokirjeestä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta.
12.10.2023

Medialiiton lausunto valmiuslain toimivaltuussäännösten uudistamisessa

Medialiitto on antanut 25.9.2023 valtiovarainministeriölle lausunnon valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän jaostolle 4 valmiuslain 9 luvun toimivaltuussäännöksiin liittyen.
19.09.2023

Medialiiton lausunto Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut 17.9.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) annetun lain muuttamisesta.
18.09.2023

Medialiiton lausunto tekoälysäädöksestä

Medialiitto on antanut 18.9.2023 eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston eduskunnalle osoittamasta U-jatkokirjelmästä, joka käsittelee Euroopan komission ehdotusta tekoälyn harmonisoidusta säätelystä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.
07.09.2023

Medialiiton lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta

Medialiitto on antanut 6.9.2023 oikeusministeriölle lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista.
06.03.2023

Medialiiton lausunto valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

Medialiitto on antanut 3.3.2023 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023.
12.01.2023

Medialiiton lausunto tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut 12.1.2023 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja hallituksen esityksen täydentämisestä.
14.12.2022

Medialiiton lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

Medialiitto on antanut 12.12.2022 sivistysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.
08.12.2022

Medialiiton lausunto eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä

Medialiitto on antanut 15.11.2022 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja direktiivin asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen…
23.11.2022

Medialiiton lausunto vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta

Medialiitto on antanut oikeusministeriölle 23.11.2022 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.