Lausunnot

05.03.2021

Medialiiton lausunto EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymistä ja digitaalista siirtymää koskevasta toimintasuunnitelmasta

Medialiitto on 4.3.2021 antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston selvityksestä eduskunnalle komission tiedonannosta koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella…
01.03.2021

Medialiiton lausunto Yleisradio-lain muuttamisesta

Medialiitto on 1.3.2021 antanut lausunnon eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä Yleisradio-lain muuttamiseksi.
24.02.2021

Medialiiton lausunto digitaalisia markkinoita koskevasta säädöksestä

Medialiitto on 24.2.2021 antanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka käsittelee komission ehdotusta digitaalisista markkinoista.
16.02.2021

Medialiiton lausunto digipalvelusäädöksestä

Medialiitto on antanut 16.2.2021 liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka käsittelee komission ehdotusta digipalvelusäädökseksi.
15.02.2021

Lausunto postilain muutoksen arviomuistiosta

Medialiitto on 15.2.2021 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon postilain muutoksen arviomuistiosta.
11.01.2021

Medialiiton kommentit komission digitaaliset palvelut ja digitaaliset markkinat -lainsäädäntöehdotuksista

Medialiitto on 5.1.2021 antanut kommenttinsa komission digitaaliset palvelut (Digital Services Act) ja digitaaliset markkinat (Digital Markets Act) -lainsäädäntöehdotuksista.
19.10.2020

Lausunto tv- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta

Medialiitto on antanut 16.10.2020 lausunnon liikenne- ja viestintävirastolle televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta.
09.09.2020

Medialiiton näkemykset komission Digitaalisia palveluja koskevasta lainsäädäntöpaketista

Medialiitto on 8.9.2020 antanut vastauksen komissiolle Digitaalisia palveluja koskevan lainsäädäntöpaketin avoimeen kuulemiseen.
01.09.2020

Medialiiton lausunto hallituksen esityksestä Yle-lain muuttamiseksi

Medialiitto on 31.8.2020 antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain (Yle-laki) muuttamiseksi.
25.08.2020

Lausunto hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi

Medialiitto on antanut 25.8.2020 lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi.