Lausunnot

07.10.2022

Medialiiton lausunto maalittamisen rikosoikeudellisesta sääntelystä

Medialiitto on antanut 7.10.2022 oikeusministeriölle lausunnon maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta.
12.09.2022

Medialiiton lausunto verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut 12.9.2022 valtiovarainvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta.
02.09.2022

Medialiiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi suomalaisesta demokratiapolitiikasta

Medialiitto on antanut 1.9.2022 oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jolla linjataan suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteista 2020-luvulla.
15.08.2022

Medialiiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Medialiitto on antanut 12.8.2022 Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon koskien luonnosta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi.
12.08.2022

Medialiiton lausunto kilpailulain muutosesityksestä

Medialiitto on antanut 10.8.2022 Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon koskien hallituksen esitystä kilpailulain muuttamiseksi.
01.06.2022

Medialiiton lausunto postilain muuttamisesta ja sanomalehtijakelun tukemisesta

Medialiitto on 24.5.2022 antanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä postilain muuttamiseksi ja valtioneuvoston asetuksesta sanomalehtijakelun tukemiseksi.
17.05.2022

Medialiiton lausunnot tekijänoikeuslain uudistuksesta

Medialiitto on antanut lausunnot liikenne- ja viestintävaliokunnalle 9.5., talousvaliokunnalle 10.5. ja sivistysvaliokunnalle 17.5. tekijänoikeuslain uudistuksesta.
16.05.2022

Medialiiton lausunto esteettömyysvaatimuksista

Medialiitto on antanut 16.5.2022 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia koskevista asetusluonnoksista.
05.05.2022

Medialiiton lausunto verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

Medialiitto on antanut 5.5.2022 valtiovarainministeriölle lausunnon verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta.
29.04.2022

Medialiiton lausunto kuluttajaluotoista

Medialiitto on antanut 29.4.2022 oikeusministeriölle lausunnon kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistamisesta.