Mediatoimiala

06.05.2020

Journalismin tukea ei voi erottaa mediayritysten tuesta

Tiedonvälitys on kriisissä. Vaikka luotettavan tiedon kysyntä on kasvanut, tietoa tuottavien ja välittävien mediayritysten talous on romahtanut pysähtyneessä taloustilanteessa. Äkkipudotuksessa on selvää, ettei toiminta…
15.03.2020

Luotettavan tiedon merkitys korostuu poikkeusoloissa

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on kohottanut luotettavan tiedon tarpeen huippuunsa. Samalla testataan kansalaisten luottamusta päättäjiin, viranomaisiin ja mediaan.
12.03.2020

Julkisuutta, henkilötietoja ja sananvapautta

Oikeusministeriö sai tammikuun lopulla valmiiksi lausuntokokoelmansa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksista (OM 2020:7). Yksi toistetuimmista huomioista lausunnoissa oli, että tietosuoja-asetuksen ja julkisuuslain välistä suhdetta olisi…
26.02.2020

Selätä sepitteet, vastusta vilppiä

Akateemikko Ilkka Niiniluoto pohti Mediapoolin 5-vuotisjuhlassa tammikuussa rehellisyyttä tieteessä ja journalismissa. Sepitetyt tutkimustulokset ja perättömät väitteet, väärennetyt valokuvat ja feikkivideot leviävät kulovalkeina, vaikka sekä…
16.01.2020

Talousnäkymät vuodelle 2020: Hidastuvan kasvun vuosi

Suomessa koettu korkeasuhdanteen jakso on nyt ohitettu ja merkit talouskasvun hidastumisesta ovat selvät. Maailmantalouden ja euroalueen kasvun odotetaan jäävän vaisuksi ja Suomen talous seuraa…
12.12.2019

Luotettava tieto uhattuna alustajättien maailmassa

Alustajättien valtakaudella luotettavan tiedonvälityksen rooli korostuu entisestään. Uhkana on tiedon yksipuolistuminen ja demokratian heikkeneminen.
05.11.2019

Alustatalous haastaa demokratian – Schibsted arvioi sääntelyn tarvetta

Skandinavian suurin mediayhtiö Schibsted osallistuu vakuuttavalla tavalla keskusteluun alustatalouden ja disinformaation vaikutuksista demokratiaan ja journalismiin. Yhtiön mielestä teknojättien vastuuta ja velvoitteita olisi säänneltävä sekä…
10.10.2019

Avoimesta datasta entistäkin avoimempaa?

Nykypäivänä oletamme, että kaikki päätöksenteko, yksityinen tai julkinen, pyritään pohjaamaan mahdollisimman pitkälle pureskeltuun faktatietoon.
22.08.2019

Maalina sananvapaus

Syksy alkaa sananvapauskysymysten osalta tavallista mielenkiintoisemmin. Siinä missä keväällä sananvapausargumentit liitettiin julkisuudessa ennen kaikkea toivomuksiin poliittisesti korrektista kielenkäytöstä ja itse kunkin – ihmisen tai…
14.06.2019

Demokratiaohjelman ytimessä on vapaa ja vastuullinen media

”Osallistava ja osaava Suomi” -hallitusohjelma julistaa, että toimiva demokratia on oikeusvaltion kehittämisen ykköstavoite. Tavoitteen edistämiseksi hallitus käynnistää vuoteen 2025 ulottuvan kansallisen demokratiaohjelman. Tätä voi…