Uutiset

02.06.2020

Median koronatuki jäi pieneksi – selkeät kriteerit tarpeen

Medialiitto on tyytyväinen hallituksen päätökseen tukea mediaa koronakriisissä, mutta tuen määrä jäi liiton mielestä tässä avauksessa liian pieneksi. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan…
20.05.2020

Journalistiliitto ja Medialiitto yhtä mieltä: Palkkatuki paras tapa turvata kriisiajan tiedonvälitys

Työntekijöitä edustava Journalistiliitto ja alan työnantajien Medialiitto ovat löytäneet yhteisen näkemyksen parhaasta tavasta tukea luotettavaa tiedonvälitystä kriisiajan yli. Liitot ovat vedonneet yhdessä maan hallitukseen,…
19.05.2020

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen –opas hyvistä käytännöistä yrityksille julkaistu

Työpaikoille palaaminen koronaviruksen leviämisen hidastuttua edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista.
29.04.2020

Media- ja viestintäalan osaamistarpeita selvitetty

Media- ja viestintäalan osaamisen varmistamiseksi tarvitaan jatkuvan oppimisen tukemista sekä koulutuksen kehittämistä.
28.04.2020

Medialiitto kannattaa kilpailuneutraalia mediatukea journalismille

Yksityistä media-alaa edustava Medialiitto pitää selvityshenkilö Elina Grundströmin ehdotusta tukea journalismia tavoitteeltaan tarpeellisena ja perusteltuna. Tuen pitäisi liiton mukaan olla valikoimatonta, jotta se pitää…
22.04.2020

Ministeriö harkitsee media-alan tukemista koronakriisissä

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää keinoja journalismin tukemiseksi koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
15.04.2020

Googlelle neuvotteluvelvollisuus lehtien sisältöjen hyödyntämisestä Ranskassa

Ranskan kilpailuviranomainen antoi 9.4.2020 väliaikaispäätöksen, joka velvoittaa Googlen neuvottelemaan lehtikustantajien kanssa julkaisujen käytöstä yhtiön haku- ja uutispalveluissa.
26.03.2020

Uudenmaan liikkumisrajoitukset media- ja painoalan kannalta

Liikkumista Uudellamaalla rajoitetaan ajalla 27.3. - 19.4.2020. Rajoitusten voimassaoloaikaa on mahdollista lyhentää tai pidentää riippuen siitä, miten pandemia etenee.
26.03.2020

Medialiitto ehdottaa tilapäistä mediatukea koronakriisin vaikutusten lievittämiseksi

Medialiitto esittää hallitukselle pikaisiin tukitoimiin ryhtymistä journalistisen tiedonvälityksen turvaamiseksi Suomessa koronakriisin aikana ja sen yli.
24.03.2020

Media-alalla sovittu lomautusmenettelyn nopeuttamisesta koronaepidemian johdosta

Medialiitto on sopinut Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Suomen Journalistiliiton kanssa alan työehtosopimusten määräaikaisesta muuttamisesta niin, että lomautukset voidaan tehdä nopeutetussa menettelyssä.