Uutiset

26.08.2020

Jakelu-uudistuksen taattava todellinen kilpailu

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen asettaman valtiosihteerityöryhmän keskeiset ehdotukset postin ja sanomalehtien jakelun uudistamiseksi ovat Medialiiton mukaan tavoitteiltaan oikeansuuntaisia.
03.08.2020

Median koronatuki jaettava taloudellisten kriteerien perusteella

Medialiitto pitää tärkeänä, että hallituksen esittämä tiedotusvälineiden koronatuki jaetaan selkeiden taloudellisten kriteerien perusteella ilman journalismin riippumattomuuden vaarantavaa sisällöllistä arviointia.
30.06.2020

Media-alalla nopeutettu lomautusmenettely jatkuu vuoden loppuun

Medialiitto on sopinut Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Suomen Journalistiliiton kanssa alan työehtosopimusten määräaikaisesta jatkamisesta niin, että lomautukset voidaan tehdä nopeutetussa menettelyssä 31.12.2020 saakka.
29.06.2020

Työryhmä valmistelee valtion tukea journalismille

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän avustamaan journalismin tukemiseen tarkoitetun väliaikaisen valtionavustuksen jatkovalmistelussa. Heinäkuun alussa toimintansa aloittava työryhmä koostuu media-alan toimijoita edustavista tahoista ja…
29.06.2020

Yritysten kustannustukisääntely voimaan ja tuet hakuun heinäkuussa

Eduskunta on hyväksynyt lain yritysten kustannustuesta ja valtioneuvosto lain täytäntöönpanoa koskevan asetuksen. Määräaikainen toimialasta riippumaton kustannustuki on tarkoitettu koronasta kärsiville toimialoille ja yrityksille kattamaan…
24.06.2020

OiRA-riskinarviointityökalu valmistunut

Graafiselle alalle suunniteltu OiRA-työkalu on helppokäyttöinen, tukee työturvallisuutta ja täydentää alalla aikaisemmin julkaistua työsuojelumateriaalia. Työkalua on pilotoitu tänä keväänä alan yrityksissä ja nyt se…
17.06.2020

Komission digihankkeet etenevät – medialle tärkeitä teemoja

Komissio on avannut kaikille avoimen konsultaation Digital Services Act -hankkeesta (ns. DSA), jonka määräaika on 8.9.2020.
16.06.2020

EU:n valtiontukisääntely edellyttää Yleisradion verkkotoiminnan rajoittamista

Yleisradion poikkeuksellisen laajamittainen tekstimuotoisten verkkosisältöjen tarjonta on ristiriidassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa. Suomen valtio on ryhtynyt toimenpiteisiin Yleisradiosta annetun lain muuttamiseksi komission huomautusten seurauksena.
16.06.2020

Uutismedioiden verkkosivut suosituin uutislähde

Suomalaisista 68 prosenttia menee suoraan uutismedioiden verkkosivuille ja sovelluksiin etsiessään uutisia, ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2020 -kyselytutkimuksesta. Verkosta ylipäänsä uutisia kertoo…
02.06.2020

Median koronatuki jäi pieneksi – selkeät kriteerit tarpeen

Medialiitto on tyytyväinen hallituksen päätökseen tukea mediaa koronakriisissä, mutta tuen määrä jäi liiton mielestä tässä avauksessa liian pieneksi. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan…