Lausunnot

25.08.2017

Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta

Medialiitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta.
30.06.2017

Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö

Medialiitto on antanut lausunnon sisäministeriölle ehdotuksesta siivilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä.
12.06.2017

Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta

Lausunto lisätalousarvioesitykseen HE 60/2017 vp sisältyvistä määrärahaehdotuksista, jotka koskevat momentteja 31.40.44 (Median innovaatiotuki) ja 31.40.45 (Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki).
02.06.2017

Lausunto tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee tietoyhteiskuntakaaren muuttamista.
03.05.2017

Asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.
13.04.2017

Ennakkoarviointi Yleisradion verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista

Lausunto liittyen Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston käynnistämään ennakkoarviointimenettelyyn Yle Uutisten verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista.
30.03.2017

Lausunto Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi.
02.03.2017

Yleisradion kumppanuudet ja yhteistyö yksityisten medioiden kanssa vuonna 2016

Lausunto kumppanuuksien ja yhteistyön osalta Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta vuodelta 2016.
16.02.2017

Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Medialiiton lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä U 63/2016 vp, joka koskee komission direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.
13.02.2017

Sähköisten julkaisujen arvonlisäverokanta

Medialiitto on antanut lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee Euroopan komission ehdotusta sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannoista.