Agendalla

26.02.2020

Selätä sepitteet, vastusta vilppiä

Akateemikko Ilkka Niiniluoto pohti Mediapoolin 5-vuotisjuhlassa tammikuussa rehellisyyttä tieteessä ja journalismissa. Sepitetyt tutkimustulokset ja perättömät väitteet, väärennetyt valokuvat ja feikkivideot leviävät kulovalkeina, vaikka sekä…
11.02.2020

Mediataidot koetaan erittäin tärkeiksi – omat taidot hyvät, muilla parannettavaa

Kun suomalaisia pyydettiin arvioimaan erilaisten mediataitojen tärkeyttä ja niissä suoriutumista, omat taidot arvioitiin hyviksi tai jopa kiitettäviksi. Asteikolla 1–10 muiden taidot arvioitiin jokseenkin kaikissa…
03.02.2020

Kuunnellaan nuoria tosissaan

Parhaillaan vietetään uutismedian ja koulujen yhteistä Sanomalehtiviikkoa. Tällä viikolla uutiset täyttävät koulut, ja lapset sekä nuoret näkyvät vahvasti uutismediassa. Viikon aikana lapsia ja nuoria…
16.01.2020

Talousnäkymät vuodelle 2020: Hidastuvan kasvun vuosi

Suomessa koettu korkeasuhdanteen jakso on nyt ohitettu ja merkit talouskasvun hidastumisesta ovat selvät. Maailmantalouden ja euroalueen kasvun odotetaan jäävän vaisuksi ja Suomen talous seuraa…
12.12.2019

Luotettava tieto uhattuna alustajättien maailmassa

Alustajättien valtakaudella luotettavan tiedonvälityksen rooli korostuu entisestään. Uhkana on tiedon yksipuolistuminen ja demokratian heikkeneminen.
05.11.2019

Alustatalous haastaa demokratian – Schibsted arvioi sääntelyn tarvetta

Skandinavian suurin mediayhtiö Schibsted osallistuu vakuuttavalla tavalla keskusteluun alustatalouden ja disinformaation vaikutuksista demokratiaan ja journalismiin. Yhtiön mielestä teknojättien vastuuta ja velvoitteita olisi säänneltävä sekä…
31.10.2019

Medialiitto aloittaa työehtosopimusneuvottelut marraskuussa

Medialiitto, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto PRO aloittavat työehtosopimusneuvottelut. Neuvottelut koskevat media- ja painoalan työntekijöitä, jakelun työntekijöitä, toimihenkilöitä ja teknisiä toimihenkilöitä.
10.10.2019

Avoimesta datasta entistäkin avoimempaa?

Nykypäivänä oletamme, että kaikki päätöksenteko, yksityinen tai julkinen, pyritään pohjaamaan mahdollisimman pitkälle pureskeltuun faktatietoon.
01.10.2019

Kunta on opetuksen järjestäjä ja kustantaja oppimateriaalin tuottaja

Oulun kaupunki ideoi, että se ryhtyy toimittamaan uutispainotteista verkkomediaa. Monissa kunnissa on puolestaan käynnissä hankkeita, joiden tavoitteena on ryhtyä valmistamaan oppimateriaalit itse.
10.09.2019

Kaupunki tiedottaa ja media uutisoi

Kaupunki käyttää julkista valtaa ja sillä on velvollisuus tiedottaa toiminnastaan. Media vahtii vallankäyttöä ja tuottaa uutisia journalistisin perustein. Näitä rooleja ei pidä sekoittaa.