Agendalla

02.11.2018

Uutismediasta monta hyvää uutista

Hyvä uutinen ei ole uutinen ollenkaan, olen kuullut sanottavan. Toki hyvät uutiset ovat uutisia, ja erityisesti kun niitä syntyy alalle, joka kohtaa teknologian ja…
24.10.2018

Vastuu osaamisen ylläpitämisestä kuuluu kaikille

Uuden kasvun asiantuntija Noora Pinjamaa päätti aiemman Agendalla-kirjoituksensa sanoihin: Media-alan muutoksen ja kasvun tukeminen edellyttää monipuolista panostusta kehitys- ja innovaatiotyöhön, koulutukseen sekä osaamiseen. Jatkan…
11.10.2018

Toimialan murros edellyttää jatkossakin tukea innovaatioille

Median innovaatiotukea jaettiin 30 miljoonaa euroa vuosina 2015–2018. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrki sen avulla vastaamaan media-alan jatkuvan murrostilan synnyttämiin tarpeisiin ja tätä kautta tukemaan…
25.09.2018

Kenen etua postikilpailun vastustamisessa suojataan?

Postitoiminnan avaaminen kilpailulle näyttää herättävän tunnepitoista vastustamista ja jopa Suomen ulkoisen turvallisuuden vaarantumisella pelottelua.
13.09.2018

Mikä suomalaisia kiinnostaa?

Millaisista asioista suomalaiset ovat kiinnostuneita? Kansallisen Mediatutkimuksen kuluttajaosiossa tähän kysymykseen vastasi 9 802 suomalaista. Tulokset auttavat meitä kaikkia asiakasymmärryksen parissa työskenteleviä, teemmepä sisältöä mediaan,…
29.08.2018

Lehtijulkaisujen suoja ratkaisuvaiheessa Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentin täysistunto äänestää digitaalisten sisämarkkinoiden tekijänoikeusdirektiivistä 12.9.2018. Lehtien kustantajille tärkein asia direktiivissä on 11 artiklan säännös lehtijulkaisujen suojasta.
09.08.2018

Uudet korvamadot

Äänikirjat rynnivät markkinoille. Kaupallisen menestyksen ohella ne lisäävät myös yhdenvertaisuutta.
01.08.2018

Mediapolitiikkaa Suomen ja Tanskan malliin

Kesä tuntuu olevan vilkasta aikaa mediapolitiikassa niin Suomessa kuin Tanskassakin.
23.07.2018

Aikalisä tekijänoikeusuudistuksessa

Euroopan parlamentin täysistunto palautti tiukassa äänestyksessä paljon puhutun tekijänoikeuspaketin takaisin oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Asian jatkokäsittely siirtyi syyskuulle, mikä voi lopulta osoittautua hyväksikin uutiseksi.
20.06.2018

Parlamentaariset yleisradiotyöryhmät: Ruotsi selätti Suomen

Parlamentaarinen maaottelu mediamarkkinoiden reilun kilpailun edistämisessä päätyy Ruotsin selkeään voittoon paitsi raportin laajuudessa, myös sisällön laadussa.