Mediapooli

Mediapooli kehittää media-alan jatkuvuuden- ja riskienhallintaa sekä valmiustoimintaa.

Mediapoolin tavoite on turvata median toiminta Suomessa, tuli mitä tuli. Poolin toiminnan ydin on tukea tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteisiin ja varmistaa siten sananvapauden toteutuminen.

Suomalainen tapa turvata huoltovarmuus elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyönä on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Poolin toiminnan rahoittaa Huoltovarmuuskeskus. Mediapoolin valmiuspäällikkö työskentelee Medialiitossa Helsingin Etelärannassa. Mediapoolilla on johtoryhmä sekä sähköiseen viestintään, graafiseen viestintään ja sisällöllisiin kysymyksiin erikoistuneet alaryhmät.

Mediapoolin puolustama sananvapaus tarkoittaa laissa määriteltyjä vapauksia ja vastuita. Julkaisuilla pitää olla vastaava toimittaja. Vastine- ja oikaisuoikeuksia tulee kunnioittaa ja ihmisten hengen tai terveyden turvaamiseksi tärkeät viranomaistiedotteet pitää julkaista.

Valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä on vapaaehtoisesti sitoutunut julkaisun- ja sananvapautta puolustavan Julkisen sanan neuvoston (JSN) eettisiin periaatteisiin.

Yksi Mediapoolin tehtävistä on edistää kyberturvallisuutta mediayrityksissä.

Mediapoolia kiinnostavat myös informaatiovaikuttamisen ja sosiaalisen median ilmiöt.

Mediapoolille voi esittää ideoita median huoltovarmuutta tukevista teoista. Ideat voi lähettää sähköpostitse valmiuspäällikölle.