14.6.2018

Teräviä työkaluja ja tuoretta tietoa median strategiatyöhön

Media-ala laidasta laitaan elää jatkuvaa murrosvaihetta, jossa niin liiketoiminnan perusteet ja ansainta kuin suhde yleisöönkin täytyy määritellä uudelleen. Kun lisäksi jokaisen yrityksen tilanne on ainutlaatuinen, ymmärtää, että haaste saada aikaan onnistuneita strategisia linjauksia on suuri, jopa pelottava. 

Noora_Pinjamaa_agendalla_305_355px
Kirjoittaja on Medialiiton uuden kasvun asiantuntija Noora Pinjamaa.

Medialiitossa ja Viestintäalan tutkimussäätiössä on urakoitu viime kuukausien aikana eväitä alan tulevaisuustyöhön. Haluamme auttaa eri kokoisia mediayhtiöitä selviytymään tulevaisuushaasteestaan ja vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka ovat ennakoinnin ja strategisen suunnittelun kovinta ydintä. 

Viime viikolla julkistettu, Medialiiton johdolla toteutettu strategiatyö Media2030 tukee alan yrityksiä niiden omissa kehitys- ja uudistusprosesseissa.  Strategiatyön materiaalit on koottu www.media2030.fi -verkkopalveluun. Materiaaleissa pureudutaan toimialan nykytilan ja tulevaisuusnäkymien lisäksi erityisesti ansainnan mahdollisuuksiin, kuluttajakäyttäytymisen muutokseen, johtamiseen ja kansallisen yhteistyön tarpeeseen. Avainasemassa on kyky hahmottaa oman yrityksen kannalta tärkeimmät muutosdraiverit sekä niiden vaikutus liiketoimintaan ja osaamistarpeisiin nyt ja pidemmällä aikavälillä.

Kannustan jokaista Medialiittoyhteisön jäsenyritystä hyödyntämään hankkeen tuloksia ja työkaluja omassa strategiatyössään. 

Arvokasta lisätietoa strategiatyöhön on tarjolla 14.6. julkistetussa Reuters Digital News -tutkimuksessa ja sen Suomi-maaraportissa. Viestintäalan tutkimussäätiö osallistui nyt viidettä kertaa tähän laajaan kansainväliseen vertailututkimukseen, joka selvittää uutisten käyttöä erityisesti verkossa, mukaan lukien sosiaalisessa mediassa, 37 maassa. Raportissa on ensimmäistä kertaa myös kommentteja alan johtajilta ja vaikuttajilta.

Raportilla on tärkeä rooli sekä median tutkimuksen että toimialan kehityksen kannalta. Sen avulla voidaan ymmärtää paremmin ilmiöitä kuten valeuutisia ja uutismedian kannalta radikaaleja muutosvoimia, kuten teknologiaa. Viime vuosina alustajättien, erityisesti sosiaalisen median merkitys yleisön käyttäytymistä muovaavana voimana on korostunut. Tutkimus antaa yrityksille arvokasta tietoa yleisöistä ja siten myös ideoita sisältöjen ja palveluiden kehittämiseen. 

Erityisen kiinnostavia yritysten tulevaisuustyön kannalta ovat tuoreet tiedot älypuhelimen ja pikaviestipalveluiden edelleen kasvavasta suosiosta, medialukutaidon merkityksestä valeuutisten tunnistamiseen sekä suomalaisten brändien vaikutuksesta uutisten kulutustapoihin.