27.2.2018

Vastuun kantamisen puolesta

Miten erottaa oikeat uutiset ja luotettava sisältö verkossa, jossa leviää myös harhaanjohtavia ja valheellisia sisältöjä vailla vastuunkantajia?
JukkaHolmberg_agendalla
Kirjoittaja on Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.
Kotimaiset laatumediat ovat nyt vastanneet tähän usein esitettyyn kysymykseen. Ne kampanjoivat 12.3. alkaen Vastuullisen journalismin puolesta verkossa, printissä, radiossa ja televisiossa. 

Kampanjassa ovat mukana kaikki media-alan itsesääntelyyn sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston taustayhteisöt. Vain niiden jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään Vastuullista journalismia -merkkiä.

JSN-mediat ja niissä työskentelevät toimittajat ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita. Vain niiden toiminnasta ja sisällöistä voi kannella JSN:lle. Neuvostossa mediayhtiöiden, journalistien ja yleisön edustajat ratkaisevat, onko media noudattanut hyvää journalistista tapaa vai joutuuko se julkaisemaan neuvoston huomautuksen eli langettavan päätöksen.

Vastuullisen journalismin kampanja on näkyvä osa JSN:n 50-vuotisjuhlavuoden viettoa. Journalismiin sisältyvän eettisen harkinnan esille tuominen on tässä ajassa erittäin tärkeää. Medioiden on avattava toimintaperiaatteitaan aiempaa aktiivisemmin suurelle yleisölle. JSN:n profiilin nouseminen on tässä mielessä hyvä merkki.

Kansalaisilla on oikeus muodostaa mielipiteensä oikean tiedon pohjalta. Vastuunsa kantavan median tunnistaa siitä, että se tarkistaa faktat, oikaisee olennaiset asiavirheet ja huolehtii myös mediakasvatuksesta. Päätoimittaja vastaa jokaisesta julkaistusta sanasta ja kuvasta, viime kädessä oikeudessa. 

Avoimuus ja vastuullisuus ovat oikean median keskeiset toimintaperiaatteet. Niille rakentuu myös suomalaisen demokratian vakaus. Näillä asioilla on vankka yhteys, mikä hyvinä aikoina saatetaan herkästi unohtaa. 

Kansalaisten luottamus mediaan on Suomessa kansainvälistä huippua. Luottamus rakentuu pitkällä aikavälillä eikä se säily ilman koko alan ja yhteiskunnan päättäväisiä toimia.