7.6.2018

Graafinen teollisuus kiertotalouden edelläkävijänä

Kiertotalouden välttämättömyys ymmärretään tänä päivänä yhä selkeämmin niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin. Paino- ja paperiteollisuudessa ajattelu on ollut tuttua jo vuosikymmenten ajan.

Elias_Erämaja_agendalla
Kirjoittaja on Graafinen Teollisuus ry:n liittojohtaja Elias Erämaja.

Suomessa paperinkierrätyksellä on pitkät perinteet. Kierrättäminen aloitettiin jo 1920-luvulla, ja tänä päivänä noin 85 prosenttia kotikeräyspaperista päätyy uusiokäyttöön. Globaalista paperinkuidun tarjonnasta jo yli puolet tulee kierrätetystä materiaalista, ja se onkin kaikkein kierrätetyin raaka-aine maailmassa. Kierrätetty paperi pystyy tuottamaan lisäarvoa talouteen viidestä seitsemään kertaan, kunnes sen kuidut ovat pilkkoutuneet uusiokäyttöä varten liian pieniksi. Myös kierrätysprosessissa syntyvää lietettä on mahdollista käyttää lisäaineena esimerkiksi sementtirakenteiden ominaisuuksien parantamiseksi ja käyttöiän lisäämiseksi. 

Paperinkierrätyksen lisäksi ympäristöajattelu on juurtunut syvälle painotoimialan käytäntöihin, mikä näkyy hiilijalanjäljen pienentymisenä. Tilastokeskus tarjoaa tietoja ilmastopäästöistä vuosilta 2008 - 2015. Tuona aikana painoalan hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet 58 prosenttia, kun alan tuotantomäärät ovat vastaavana aikana pudonneet 34 prosenttia. Kun hiilipäästöjä tarkastellaan euroa kohden, ovat päästöt pienentyneet selvästi tehdasteollisuutta nopeammin. Painoalan tuotannon hiilijalanjälki euroa kohden oli vuonna 2015 jo yli kaksikymmentä kertaa pienempi kuin tehdasteollisuudessa.

EU on sitoutunut 40 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasolta. Tässä kehityksessä painoala on hyvin mukana.  

Agendalla_hiili_intensiteetti_600px