Lausunnot mediamarkkinoista

Viestinnän tulevaisuus - muutostekijät ja ratkaisut

29.9.2017

Medialiitto on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä media-alan muutostekijöistä ja ratkaisuista ministeriön tulevaisuuskatsauksen laatimista varten.

170929 Medialiitto Tulevaisuuskatsaus LVM (pdf) (124.1 KB)
Palaa otsikoihin