Lausunnot mediamarkkinoista

Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta

12.6.2017

Lausunto lisätalousarvioesitykseen HE 60/2017 vp sisältyvistä määrärahaehdotuksista, jotka koskevat momentteja 31.40.44 (Median innovaatiotuki) ja 31.40.45 (Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki).

Lue lausunto.

Palaa otsikoihin