Intresseorganisationen för mediebranschens och grafiska industrins företag

Vi bygger den finländska mediebranschens framgång genom att stärka branschens konkurrenskraft och våra medlemmars verksamhetsförutsättningar.

Vi har bytt vårt namn från Mediernas centralförbund till Medieförbundet från och med 1.1.2017. Vårt nya namn beskriver bättre våra medlemsföretags bransch.

Våra medlemsföretag främjar yttrandefrihet, inhemsk kultur och demokrati genom att producera högklassiga medieprodukter och medietjänster för finländare i alla kanaler. 

Vår kärnuppgift är att säkra att privata medieföretag har jämställda och sakliga utgångspunkter för att tävla med internationella jättar och andra inhemska aktörer. Våra viktigaste metoder för att nå vårt mål är att påverka regleringen av branschen och sluta konkurrenskraftiga anställningsvillkor. 

Vi representerar mediebranschen på bred bas

Till Medieförbundet och våra medlemsförbund: Tidskrifternas Förbund, Grafiska Industrin, Tidningarnas Förbund och Finlands Förlagsförening hör totalt nästan 700 medlemsföretag, som sysselsätter ca 20 000 personer och omsätter 4,3 miljarder årligen.

Tidskrifternas Förbund är ett samarbetsforum för förläggare och utgivare av tidskrifter. I förbundet representeras dessa av publiktidningar, yrkes- och organisationstidningar samt kundtidningar.

Grafiska Industrin är en näringspolitisk intresseorganisation för tryckerier och andra produktionsbolag inom den grafiska branschen. Utöver intressebevakning har förbundet till uppgift att förbättra sina medlemsföretags verksamhetsförutsättningar, konkurrenskraft, samarbete och kompetens.

Tidningarnas Förbund är branschorganisation för utgivare av dags- och stadstidningar. 

Finlands Förlagsförening är de finländska bokförläggarnas samarbets- och intressebevakningsorganisation. Föreningens uppgift är att stöda sina medlemmar genom att utveckla förlagsbranschens verksamhetsförutsättningar.

Därtill har vi ett nära samarbete kring branschens undersöknings- och utvecklingsverksamhet med Mediebranschens forskningsstiftelse.