Kilpailukykyiset työehdot ja laadukas jäsenpalvelu

Menestyvä media-ala tarvitsee nykyaikaiseen toimintaympäristöön suunnitellut työehdot.

Kotimaisella media-alalla toimii lähes 700 alan yritystä, jotka työllistävät noin 20 000 henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,6 miljardia euroa (ennakkotieto vuodelta 2017). Toimivat työmarkkinat edellyttävät työehtoja, jotka ottavat huomioon alan muutoksen ja uuden kilpailutilanteen. Tavoitteemme on toimintaympäristö, joka on yrityksille kilpailukykyinen ja alan ammattilaisille houkutteleva.

  • Konsultoimme jäseniämme kaikissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa.
  • Neuvottelemme erimielisyyksissä.
  • Kehitämme alan työehtoja ja solmimme työehtosopimukset.
  • Ylläpidämme kattavaa työmarkkina-asioille omistettua ekstranet-sivustoa.
  • Jäsenemme päättävät työnantajapoliittisen edunvalvonnan sisällöistä.


Neuvottelemme alan työehtosopimukset

Medialiitto solmii yksityistä mediaa, painotoimintaa ja jakelua koskevat työehtosopimukset. Yleissitovat työehtosopimukset määrittävät kaikkia alan yrityksiä sitovat vähimmäistyöehdot.

Työehtosopimuksiin liittyy työrauhavelvoite, joka turvaa yritysjäsenten häiriöttömän toiminnan työehtosopimusten voimassa ollessa. Alan työehtosopimusten nojalla työrauha on ehdoton. Myös tuki- ja myötätuntolakot ovat sopimusten voimassa ollessa kiellettyjä. Työrauhan piirissä ovat vain liiton yritysjäsenet.


Jäsenpalvelu on ydintehtävämme

Neuvomme jäsenyrityksiämme kaikissa työnantaja-asioissa. Työmarkkinajuristimme palvelevat luotettavasti ja ammattitaitoisesti jäsenyrityksiämme työlainsäädäntöön, työehtosopimuksiin, paikalliseen sopimiseen ja muissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä muutosprosesseissa.

Puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi jäsensivujemme työsuhdetietopankki on esimiehien ja henkilöstöasioita hoitavien tukena. Sivuille on koottu kattava tietopankki työsuhteen ehdoista ja työlainsäädännöstä. Julkaisemme myös erilaisia oppaita, joista osa on laadittu yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palvelut ja asiantuntemus ovat  käytettävissä kauttamme.


Koulutus_1
Medialiiton työmarkkinakoulutukset ovat suosittuja.

Koulutuksesta räätälöityä apua ongelmatilanteisiin

Järjestämme jäsenillemme ajankohtaista koulutusta työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä yleisinä kursseina tai yritysjäsenen tarpeisiin räätälöitynä, sekä myös yhteistyössä palkansaajaliittojen kanssa.

Koulutuksella voidaan myös valmentaa uusia esimiehiä, hakea tai vahvistaa uusia toimintatapoja tai edistää yrityksen ja henkilöstön edustajien välistä yhteistoimintaa.

Kerromme työmarkkinatoimintaan liittyvistä, ajankohtaisista asioista jäsensivuillamme sekä säännöllisesti ilmestyvässä työmarkkinakirjeessämme.