Jäseneksi Medialiittoon

Medialiitto on toimialansa vahva ja aktiivinen vaikuttaja ja edunvalvoja. Näiltä sivuilta löydät tietoa liiton palveluista ja jäsenyyden eduista.

Olemme media-alan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Haluamme turvata suomalaisille vahvan ja laajan mediatarjonnan kaikissa kanavissa.

Keskeisimmät tehtävämme ovat alan elinkeinopoliittinen edunvalvonta (medialainsäädäntö) ja työmarkkinaedunvalvonta. Jäsenillemme tarjoamme näihin liittyviä neuvonta- ja koulutuspalveluita.

Neuvottelemme alan yleissitovat valtakunnalliset työehtosopimukset, jotka sitovat työsopimuslain nojalla myös järjestäytymättömiä yrityksiä.

Alan työehtosopimuksiin liittyy työrauhavelvoite, joka turvaa yritysjäsentemme häiriöttömän toiminnan sopimusaikana. Työrauha on ehdoton, myös tuki- ja myötätuntolakot ovat kiellettyjä. Työrauhan piirissä ovat vain Medialiiton yritysjäsenet.

Yritysjäsenistämme merkittävä osa sijoittuu pk-sektorille. Jäsenkunnastamme puolet työllistää alle 20 henkilöä. Yli sadan hengen yrityksiä on jäsenistöstämme vajaa neljännes. Sääntöjemme mukaan hallituksessa ja muissa elimissä vähintään kolmanneksen jäsenistä tulee edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä.


Monta syytä kuulua Medialiittoon

Elinkeinopoliittinen ja työnantajapoliittinen edunvalvontamme ja neuvontamme kuuluvat kaikille jäsenyrityksillemme. Olemme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.


Apua työmarkkina-asioissa

Valvomme jäsentemme etua työelämää koskevissa asioissa. Neuvottelemme alan yleissitovat valtakunnalliset työehtosopimukset, jotka työsopimuslain nojalla sitovat myös järjestäytymättömiä yrityksiä.

Yritysjäsenemme päättävät Medialiiton työnantajapoliittisen edunvalvonnan sisällöstä ja saavat maksutonta yrityskohtaista palvelua työnantaja-asioissa. Työehtosopimuksiin liittyy työrauhavelvoite, joka turvaa yritysjäsenten häiriöttömän toiminnan työehtosopimusten voimassa ollessa. Alan työehtosopimusten nojalla työrauha on ehdoton, myös tuki- ja myötätuntolakot ovat sopimusten voimassa ollessa kiellettyjä. Työrauhan piirissä ovat vain liiton yritysjäsenet.


Elinkeinopoliittista edunvalvontaa ja jäsenpalvelua

Vaikutamme lainsäädännön kehittämiseen viemällä media-alan viestejä poliittisille päättäjille ja virkamiehille, toimimalla erilaisissa työryhmissä ja muissa valmisteluelimissä, antamalla lausuntoja, osallistumalla kuulemistilaisuuksiin, verkostoitumalla eri sidosryhmien kanssa ja viestimällä alan kannanottoja eri kanavissa. Vaikuttamistyömme on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää.

Annamme viestintäoikeudellista neuvontaa jäsenyrityksillemme. Painopisteinä ovat tekijänoikeus ja sananvapaus.


Apua työsuhdeasioissa ja erimielisyyksien selvittämisessä

Liitto avustaa ja neuvoo jäsenyrityksiään kaikissa työlainsäädäntöön sekä työehtosopimusten tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa liitto ratkaisee järjestöjen välisin neuvotteluin yrityksissä syntyneet tulkintaerimielisyydet. Liittojen välillä erimieliseksi jääneet jutut hoidetaan välimiesoikeudessa jäsenmaksuun sisältyvänä palveluna.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palvelut ja asiantuntemus ovat jäsenyritystemme käytettävissä kauttamme.


Ajankohtaista koulutusta

Liitto järjestää koulutusta työehtosopimuksiin ja alakohtaisiin lainsäädäntökysymyksiin liittyvistä asioista, samoin kuin yhteistä koulutusta alan palkansaajajärjestöjen kanssa. Yritysjäsenet voivat osallistua koulutukseen edullisempaan jäsenhintaan. TES-ratkaisuihin liittyvät infotilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Liitto tarjoaa myös yrityskohtaista, yritysjäsenen tarpeisiin räätälöityä koulutusta.


Tietoa päätöksenteon tueksi

Liitto kerää ja käsittelee toimialaa ja sen ympäristöä koskevaa tietoa kyetäkseen luotettavalla tavalla tekemään toimialaan liittyviä ratkaisuja. Osana jäsenyrityksille tarjottavaa tietopalvelua kerätään ja raportoidaan alan palkkakehitystä ja työvoimakustannuksia koskevaa, omaan palkkatilastointiin perustuvaa tietoa.Liiton jäsenet

Medialiitolla on sekä yritys- että yhdistysjäseniä. Yritysjäseniä on 226 kaikilta liiton toimialasektoreilta. Liiton yhdistysjäseniä ovat:

Medialiitto käyttää alan työnantajien yhteistä ääntä elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinoilla. 

Liitto tarjoaa jäsenilleen laadukasta ja edullista koulutusta, myös räätälöitynä yrityksen tarpeisiin. Katso tulevat koulutukset täältä.