Media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö

Rakennamme suomalaisen media-alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä ja jäsenyritystemme toimintaedellytyksiä.

Medialiiton jäsenyritykset edistävät sananvapautta, kotimaista kulttuuria ja demokratiaa tuottamalla suomalaisille laadukkaita mediatuotteita ja -palveluja kaikissa kanavissa.

Ydintehtävämme on varmistaa, että yksityisillä mediayrityksillä on tasapuoliset ja reilut lähtökohdat kilpailussa muiden kotimaisten toimijoiden ja kansainvälisten jättien kanssa. Tärkeimmät keinomme tavoitteemme saavuttamiseksi ovat sääntelyyn vaikuttaminen ja kilpailukykyisten media-alan työehtojen solmiminen. 

Kotimaisen median hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023Edustamme laajasti media-alaa

Medialiittoon ja jäsenliittoihimme – Aikakauslehtien liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys – kuuluu yhteensä lähes 650 jäsenyritystä, jotka työllistävät noin 20 000 henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,5 miljardia euroa.


Aikakausmedia

Aikakausmedia eli Aikakauslehtien liitto on aikakauslehtikustantajien ja -julkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka 258 jäsentä julkaisevat yhteensä 495 eri aikakauslehteä ja digitaalista julkaisua. Liitossa ovat edustettuna yleisölehdet, ammatti- ja järjestölehdet sekä asiakaslehdet. 

Aikakausmedia valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Liiton toimintoja ovat elinkeinopoliittinen edunvalvonta, tutkimus ja markkinointi, viestintä ja koulutus sekä mediakasvatus. 


Gt

Graafinen Teollisuus on kirjapainojen ja muiden graafisen tuotannon yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto parantaa 190:n jäsenyrityksensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.

Liitto seuraa jäsenyrityksiä koskevan lainsäädännön kehittymistä ja ohjaa jäseniään sen soveltamisessa. Liitto järjestää jäsenilleen koulutusta sekä kehittää alan ammatillista koulutusta.


SL

Sanomalehtien Liitto on ajanut sanomalehtien ja kustantajien etuja ja yhteistyötä jo vuodesta 1908. Jäseninä on 124 jäsenyritystä, jotka julkaisevat yhteensä 175 sanomalehteä, 60 kaupunkilehteä, 3 verkkojulkaisua ja 3 muuta lehteä. Liittoon kuuluvat valtakunnalliset, maakunnalliset, alueelliset, paikallis- ja kaupunkilehdet.

Liiton tehtävänä on parantaa sanomalehtien kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä edistää sanomalehtien lukemista. Painettujen lehtien ohella digitaaliset palvelut ovat sanomalehtien merkittävä kasvualue. Liitto julkaisee Suomen Lehdistö -lehteä. 


SKY

Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien aatteellinen etujärjestö, joka on perustettu jo 1858. Se edistää kustannustoimintaa, kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta ja sananvapautta. Yhdistys järjestää koulutusta, neuvoo jäseniään sekä tuottaa tilastotietoa.

Kustannusyhdistyksen 100 jäsenyritystä vastaavat noin 90-prosenttisesti maan kirjatuotannosta ja -myynnistä. Jäsenyritykset julkaisevat vuosittain yli 7000 kirjanimikettä, joista puolet on uutuuksia.