Suomi ilman kotimaista mediaa ei olisi Suomi

Suomalainen demokratia, kulttuuri ja sivistys rakentuvat laadukkaan, omankielisen median varaan.

Kotimaisella medialla on ollut merkittävä rooli Suomen nousussa kansakuntien joukkoon sekä itsenäisen Suomen 100-vuotisessa tarinassa. Moniarvoinen media on ollut keskeinen tekijä maailman vakaimpiin lukeutuvan demokratian kehittymisessä. Media on läpi vuosikymmenten tuottanut suomalaisille uutisia, tietoa, viihdettä ja elämyksiä. Lehdissä ja sähköisissä kanavissa ammattilaiset ovat raportoineet niin paikallisista, kansallisista kuin globaaleista tapahtumista ja ilmiöistä luotettavasti ja asiantuntevasti. Kirjallisuus on turvannut sivistystä ja oppimista. Media on myös tarjonnut kulttuurin tekijöille kanavat käyttää ilmaisunvapauttaan sekä kuluttajille pääsyn omankielisten kulttuurisisältöjen äärelle.

Suomalaisilla on moniääninen ja moniarvoinen media, jonka arvon he myös tunnistavat.


Media-ala on merkittävä työllistäjä

Media on merkittävän yhteiskunnallisen tehtävänsä lisäksi tärkeä ala kotimaisen talouden kannalta. Media-alan yritykset toimivat kustantamisen, painamisen ja radio- ja televisiotoiminnan sekä muun muassa jakelutoiminnan aloilla. Koko yksityinen mediatoimiala työllistää noin 20 000 henkilöä ja sen liikevaihto on 4,5 miljardia euroa. Media-ala on ollut merkittävä tienraivaaja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Medialla on merkittävä vaikutus kotimaiseen talouteen myös mainonnan kautta. Media-ala pitää markkinatalouden pyörät liikkeessä tarjoamalla mainostajille kanavan mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan.


Uusi kilpailutilanne vaatii uusia keinoja

Median toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Digitalisaation myötä suomalaisten media-ajasta kilpailevat eri pelisäännöillä pelaavat kansainväliset teknologia- ja alustajätit. Kuluttajien mediankäyttötottumukset ovat siirtyneet kohti verkkoa, jossa perinteiset ansaintamallit eivät toimi sellaisenaan. Kotimaisen median asemaa on myös hankaloitettu entisestään sääntelyllä ja lukemisen verotuksen kiristämisellä. Lisäksi taloudellinen taantuma on heittänyt samaan aikaan kapuloita myös median rattaisiin.

Uusi kilpailutilanne haastaa toimialan ennen näkemättömällä tavalla kehittämään liiketoimintaansa, uudistumaan ja verkostoitumaan uusien kasvun lähteiden löytämiseksi. Mediayrityksiltä vaaditaan jatkuvaa kehitystyötä, joustavuutta, uudenlaista ketteryyttä ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Tarvitaan uusiutumista, uutta osaamista ja uusia liiketoiminta-alueita.

Mediayritysten lisäksi vastuuta yhteiskunnallisesti tärkeän toimialan elinvoimaisuudesta on myös päättäjillä. Poliittisilla päätöksillä voidaan auttaa kotimaisia yrityksiä pärjäämään kilpailussa kansainvälisten toimijoiden ja julkisen palvelun kanssa. Lisäksi päätöksillä voidaan vauhdittaa digitaalisen liiketoiminnan kasvua ja kannustaa mediayrityksiä investoimaan ja työllistämään.