Henkilöstön täydennyskoulutuksesta kilpailutekijä

Media-alalla menestyvät ne yritykset, jotka parhaiten osaavat hyödyntää muuttuneen toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.

Digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio tulevat muuttamaan kiihtyvällä tahdilla alan yritysten osaamistarpeita. Media-alan työtehtävien edellyttämä tekninen osaaminen ja substanssiosaaminen ovat jatkuvassa liikkeessä.

Media-alan yritysten on pidettävä huoli oman henkilöstönsä osaamisesta ja ammattitaidosta. Työurien pidentyessä on epärealistista odottaa, että uutta osaamista on tarjolla markkinoilla ja luottaa uusrekrytointimahdollisuuksiin toisista yrityksistä tai suoraan oppilaitoksista.   Säännöllinen ja monipuolinen henkilöstön täydennyskoulutus on yritykselle investointi, joka mahdollistaa yritykselle kustannustehokkaasti uuden osaamisen ja ammattitaidon hankkimisen.

Tulevaisuuden osaajat

Yrityksille koulu- ja oppilaitosyhteistyö on mahdollisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja rakentaa työnantajakuvaa omasta yrityksestä, mutta myös koko toimialasta. Oppilaitosyhteistyö toimii myös tulevaisuuden työntekijöiden tärkeänä rekrytointikanavana.

Korkeakoulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuvat harjoittelu, opiskelijoiden opinnäytetyöt sekä yhteiset projektit ja kehittämishankkeet. Näin opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja ratkomaan organisaatiolle tärkeitä haasteita yrityksen saadessa samalla tuoreita ideoita toimintansa kehittämiseksi. Vaativimpia yhteistyömuotoja ovat yhteiset kehittämishankkeet, joissa käytetään useamman koulutusalan opiskelijoita.

Yhteistyö vaatii aktiivisuutta niin yrityksiltä kuin oppilaitoksilta. Myös alumnit ovat luonteva linkki yritysten ja oppilaitosten välillä. Yrityksen kannalta yhteistyön haasteita ovat opiskelijoiden ohjaus ja arvioinnit ja niihin tarvittavat resurssit.

Tutustu työelämään ja tienaa 

Koululaisten kahden viikon kesäharjoittelua koskeva Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelma on lähes kahden vuosikymmenen aikana useilla toimialoilla tarjonnut koululaisille mahdollisuuksia saada omakohtaisia kokemuksia työelämästä, työpaikoista ja niissä olevista työtehtävistä. 

Ohjelmalla on nyt erityisen tärkeä merkitys koululaisille työelämään sisältyvien yhteisöllisyyskokemusten vahvistajana. Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta työelämästä ja sen pelisäännöistä sekä graafisen ja viestintäalan yritysten toiminnasta, työtehtävistä ja alan tarjoamista mahdollisuuksista. 

Media-alan työehtosopimusosapuolet Medialiitto, Pro, SJL ja TEAM haluavat tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään. Tämän johdosta liitot ovat sopineet harjoitteluohjelmaan liittyvistä määräyksistä. 

> TL-ML pöytäkirja.pdf
> PRO-ML pöytäkirja.pdf
> SJL-ML pöytäkirja.pdf

Lue lisää: Tutustu työelämään - hae kesätöitä


Lähde: Medialiiton ja sen jäsenyritysten yhteistyössä tuottama Älyä viestintään -julkaisu