Mediajohtaminen

Murroksessa esimiesten kyky johtaa muutosta korostuu.

Miten saada työyhteisö tutuilta ja turvallisilta mukavuusalueilta tuntemattoman ja uutta osaamista vaativan kehityksen kelkkaan? Tätä polttavaa kysymystä moni esimies pohtii näinä päivänä.

Osaamisen johtamisessa keskitytään yrityksen strategisesti tärkeiden toimintojen osaamisen varmistamiseen. Oikealla johtamisella huolehditaan, että henkilöstön osaamista kehitetään ja että se valjastetaan suunnitellun muutoksen, kasvun ja menestyksen saavuttamiseksi. Osaamisen johtaminen on ennakoivaa potentiaalin tunnistamista, joka tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti ja oppia uutta.

Hyvä johtaja on valmentaja, joka näyttää selkeästi vision ja strategian sekä auttaa yksilöitä kehittymään. Työntekijä, iästä riippumatta, odottaa esimieheltä samoja asioita: luotettavuutta, puolueettomuutta, oikeudenmukaisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kuuntelemista, avoimuutta sekä palautteen antamista ja kiinnostusta alaisensa työstä.

Lähde: Medialiiton ja sen jäsenyritysten yhteistyössä tuottama Älyä viestintään -julkaisu 

Koulutuksesta tukea mediajohtamiseen

Sanomalehtien Liitto jatkaa keväällä 2017 mediajohtamisen koulutuspäivien järjestämistä. Koulutus tarjoaa ajankohtaistatietoa, käytännön välineitä ja ratkaisumalleja sisältöjen, tuotteiden ja mediabrändien uudistamiseen ja kehittämiseen. Koulutus avaa näkökulmia uudistaa ja tehostaa mediayrityksen toimintamalleja, kehittää uutta liiketoimintaa sekä tunnistaa kasvumahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on kehittää välineitä, joiden avulla on mahdollista johtaa tiimejä uudistamaan osaamista, toimintaa, sisältöjä ja tuotteita.

Pääkouluttajana toimii valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin, joka on kirjoittanut yhdessä tutkija Mikko Villin kanssa ensimmäisen suomenkielisen mediajohtamista ja mediatyötä käsittelevän kirjan, Mediajohtaminen (2015). 

Malmelin ja Villi avaavat uusia näköaloja esimerkiksi media-alan brändien, yhteisöjen ja strategiatyön johtamiseen. Kirja auttaa kehittämään media-alan yritysten osaamista sekä syventää keskustelua median murroksesta ja alan tulevaisuudesta.

Lue lisää: Pro gradu -tutkimus media-alalla toimivien kiinnostuksesta tulevaisuuden ennakointia kohtaan ja tulevaisuustiedon käytöstä organisaatioissa, Tarja Niinisalo