Vi agerar transparent och öppet

Vi grundar vår verksamhet på fakta. Information som vi ger är så aktuell och täckande som möjligt.

Vi förbinder oss att följa följande principer i vår intressebevakning: 

  • Vår verksamhet är så öppen och transparent som möjligt. 
  • Våra utlåtanden och ställningstaganden är offentliga genast då de givits. 
  • Vi strävar efter en aktiv och konstruktiv växelverkan med våra intressentgrupper.
  • I konfliktsituationer mellan medlemsföretag och medlemsföreningar avstår vi från att ta ställning.
  • Vi framför inte felaktig eller vilseledande information. 
  • När vi deltar i lagberednings-, förhandlings- och annat förberedelsearbete följer vi gemensamt avtalad praxis. 
  • Vi respekterar våra informationskällor och sprider inte information som delgivits oss förtroligt utan lov så att våra källor riskerar att avslöjas. 
  • På evenemang för intressentgrupper har vi konventionella och rimliga arrangemang.