En tillväxtorienterad bransch i förnyelse

Brytningstiden har fött många utmaningar, men samtidigt öppnat nya affärsmöjligheter.

Digitaliseringen har förändrat mediebranschen på ett aldrig tidigare upplevt sätt. Internet har möjliggjort en global marknad, där finska företag tävlar om konsumenternas uppmärksamhet och tid med globala aktörer, såsom Google, Facebook och Netflix.

Genom teknologisk konvergens har branschernas och olika sektorers gränser delvis suddats ut och i vissa fall försvunnit. Mobila enheter och Internet har utmanat mediebranschens traditionella verksamhetsmodeller.

Brytningstiden har fött många utmaningar, men samtidigt öppnat nya affärsmöjligheter. Nu krävs kontinuerligt utvecklingsarbete, flexibilitet, ny slags smidighet och en förmåga att anpassa sig till föränderliga situationer, samt framför allt förnyelse och ny kompetens.

Vi stöder mediebranschens företag i utveckling och förnyelse av deras affärsverksamhet samt i att bygga nätverk för att hitta källor till ny tillväxt. 

Kommunikation, fakta och prognoser

Med tanke på planering av affärsverksamheten är det viktigt att känna till branschens helhetsbild och utvecklingens riktning. Som stöd för våra medlemsföretags utvecklingsarbete upprätthåller vi statistiksidor som ger en bild av mediebranschens situation. Från och med februari 2017 publicerar vi kvartalsvis en översikt över branschens konjunkturutsikter. Den ekonomiska översikten för mediebranschen omfattar branschgrupperna 18 (Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar), 58 (Förlagsverksamhet) och 60 (Planering och sändning av program). För dessa ges omsättningsprognoser för aktuellt kvartal samt prognoser för de därpå följande kvartalen. 

Vi producerar även undersökningar som stöder mediebranschens tillväxt och tillväxtmöjligheter samt samarbetar kring forskning inom branschen med Mediebranschens forskningsstiftelse.

Nätverksbyggande och positiva exempel

Trots sina utmaningar har mediebranschen banat väg för utveckling av digitala intäktsmodeller. Under den årligen arrangerade Mediedagen har vi lyft fram exempel på lyckade affärsmodeller och andra lösningar. År 2017 arrangeras Mediedagen den 14 november.

Våren 2017 hjälper vi igen våra medlemsföretag att bygga nätverk genom att arrangera ett nytt tillväxtforum för mediebranschen. Vi sammankallar mediebranschens centrala aktörer för att fundera på metoder för att producera tillväxt och för att lönsamt implementera den digitala förändringen. Vi ger en omfattande rapport om tillväxtforumets resultat till våra medlemmar.