Vi förhandlar om branschens anställningsvillkor

Medieförbundet tecknar kollektivavtal för privata medier, tryckeriverksamhet och distribution. Branschens allmänt bindande kollektivavtal definierar minimianställningsvillkor som binder alla företag i branschen.

Vi tecknar kollektivavtal för sex olika personalgrupper inom mediebranschen, varav kollektivavtalen för bland annat bokarbetare och pressens redaktionella personal är allmänt bindande. De allmänt bindande avtalen med översättningar finns även i Finlex, justitieministeriets statliga elektroniska författningssamling.


Kollektivavtal 


   

Jakajat

VKL - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

1.2.2017 - 31.1.2018

Jakajat 

VKL - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

1.10.2014 - 31.1.2017

Jakajat (eng)VKL - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto1.10.2014 - 31.1.2017
Kirjatyöntekijät

VKL - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

1.2.2017 - 31.1.2018

KirjatyöntekijätVKL - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto1.10.2014 - 31.1.2017

Bokarbetarnas (käännös Finlexin sivuilla)

MCF - TEAM Industribranschernas fackförbund

1.10.2014-31.1.2017
Kustannustoimittajat

VKL - Suomen Journalistiliitto SJL

1.12.2016 - 30.11.2017

Kustannustoimittajat

VKL - Suomen Journalistiliitto SJL

1.11.2013 - 30.11.2016

Förlagsredaktörer (käännös Finlexin sivuilla)

MCF - FJF Finlands Journalistförbund 

1.11.2013 - 30.11.2016
Lehdistö

VKL - Suomen Journalistiliitto SJL

1.12.2016 -  30.11.2017

LehdistöVKL - Suomen Journalistiliitto SJL1.10.2014 - 30.11.2016

Pressen (käännös Finlexin sivuilla) 

MCF - FJF Finlands Journalistförbund 

1.10.2014-30.11.2016
Tekniset toimihenkilöt

VKL - Ammattiliitto PRO

1.2.2017 - 31.1.2018

Tekniset toimihenkilöt

VKL - Ammattiliitto PRO

1.11.2014 - 31.1.2017

Tekniska tjänstemän (käännös Finlexin sivuilla)

MCF - Fackförbundet PRO

1.11.2014-31.1.2017

   

Toimihenkilöt

VKL - Ammattiliitto PRO

1.2.2017 - 31.1.2018 

Toimihenkilöt

VKL - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

1.2.2017 - 31.1.2018 

Toimihenkilöt

 VKL - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 
/Grafinet, VKL - Ammattiliitto PRO
 1.10.2014 - 31.1.2017

 Tjänstemän (käännös Finlexin sivuilla)

 MCF - TEAM Industribranschernas fackförbund /

Grafinet, MCF - Fackförbundet PRO

 1.10.2014 - 31.1.2017