Ledningsgrupp

Ordförande

Jukka Holmberg, Verkställande direktör, Medieförbundet & Förbundsdirektör, Tidningarnas Förbund

Medlemmar

Elias Erämaja, Direktör, Grafiska Industrin

Mervi Henriksson, Ekonomi- och personalchef

Mikko Hoikka, Förbundsdirektör, Aikakausmedia

Satu Kangas, Direktör for lagfrågor och kommunikationspolitik

Sakari Laiho, Direktör, Finlands Förlagsförening

Elina Nissi, Arbetsmarknadsdirektör

Päivi Mykkänen, Kommunikationschef

Noora Pinjamaa, expert, ny tillväxt