Medieförbundet

Medieförbundet är en takorganisation för massmediebranschen och grafiska industrin med syfte att främja branschens allmänna och ekonomiska förutsättningar.

PlaceholderMedieförbundet vill trygga ett starkt och brett medieutbud för finländarna. Detta utbud består av tidskrifter och tidningar, böcker och televisionssändningar. 

Med sin verksamhet vill Medieförbundet även trygga grafiska industrins konkurrenskraft och främja de allmänna och företagsekonomiska förutsättningarna för nätverksamheten.

Medieförbundet upprätthåller och utvecklar även arbetsvillkor som motsvarar medlemmarnas behov.

Läs mera