Uudistuva ja kasvuhaluinen toimiala

Murros on synnyttänyt paljon haasteita, mutta samalla se on avannut uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitalisoituminen on muuttanut media-alaa ennen näkemättömällä tavalla. Internet on mahdollistanut maailmanlaajuiset markkinat, joilla suomalaiset yritykset kilpailevat kansainvälisen median ja globaalien toimijoiden, kuten Googlen, Facebookin ja Netflixin, kanssa kuluttajien huomiosta ja ajasta.

Teknologisen konvergenssin myötä toimialojen ja eri sektoreiden rajat ovat hämärtyneet ja osa niistä kadonnut kokonaan. Media-alan perinteiset liiketoimintamallit on kyseenalaistettu.

Murros on synnyttänyt paljon haasteita, mutta samalla se on avannut uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nyt vaaditaan jatkuvaa kehitystyötä, joustavuutta, uudenlaista ketteryyttä ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, tarvitaan uusiutumista ja uutta osaamista.

Tuemme media-alan yrityksiä liiketoimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa sekä verkostoitumisessa uusien kasvun lähteiden löytämiseksi.


Viestintää, faktoja ja ennusteita

Liiketoiminnan suunnittelun kannalta on tärkeää tuntea alan kokonaiskuva ja kehityksen suunta. Jäsenyritystemme suunnittelutyön tueksi ylläpidämme media-alan tilaa kuvaavaa tilasto-osiotamme ja julkaisemme helmikuusta 2017 alkaen neljännesvuosittain alan suhdannenäkymiä käsittelevän katsauksen. Mediatalouskatsaus sisältää alan eri toimialaryhmien liikevaihtoennusteet kyseiselle vuosineljännekselle sekä ennakoivat näkymät seuraaville vuosineljänneksille.

Tuotamme media-alan kasvua ja kasvumahdollisuuksia tukevia tutkimuksia hyödyntäen yhteistyötä Media-alan tutkimussäätiön kanssa.


Verkostoitumista ja onnistumisia

Media-ala on ollut edelläkävijä digitaalisten palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Esimerkkejä onnistuneista liiketoimintamalleista ja muista ratkaisuista tuomme esiin vuosittain Mediapäivä-tapahtumassa. Mediapäivä 2018 järjestetään 13. marraskuuta.

Autamme jäsenyrityksiämme verkostoitumaan järjestämällä kasvuseminaareja. Kokoamme media-alan toimijoita miettimään keinoja kasvun tuottamiseksi ja digitaalisen transformaation toteuttamiseksi kannattavasti. Kasvuseminaarit on pidetty keväällä 2017syksyllä 2017 sekä keväällä 2018.

Medialiiton johdolla on keväällä 2018 tehty toimialastrategiatyötä, jonka tarkoituksena on palvella media-alalla toimivia yrityksiä niiden omassa työskentelyssä.

Toimialan strategiatyön materiaalit on koottu www.media2030.fi -verkkopalveluun. Sivustolta löytyvät taustaraportti, strategiatyön eri vaiheiden kuvaus ja taustahaastattelut sekä prosessissa syntyneet työkalut.