Toimimme läpinäkyvästi ja avoimesti

Perustamme toimintamme faktoihin. Antamamme tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia ja kattavia.

Olemme sitoutuneet noudattamaan edunvalvonnassamme seuraavia periaatteita:

  • Toimintamme on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää.
  • Lausuntomme ja kannanottomme ovat julkisia heti, kun ne on annettu.
  • Pyrimme aktiiviseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa.
  • Jäsenyritysten tai jäsenliittojen keskinäisissä eturistiriitatilanteissa pidättäydymme ottamasta kantaa.
  • Emme esitä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.
  • Osallistuessamme lainvalmistelu-, neuvottelu- tai muuhun valmistelevaan työhön noudatamme yhteisesti sovittuja menettelytapoja.
  • Kunnioitamme tietolähteitämme emmekä levitä luottamuksella saamiamme tietoja ilman lupaa siten, että lähteemme saattavat paljastua.
  • Käytämme sidosryhmätilaisuuksissa tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.

Kotimaisen median hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023