Rakennamme kotimaisen media-alan menestystä

Medialiitto on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten etujärjestö. Tärkeimmät toimialueemme ovat elinkeinopoliittinen edunvalvonta ja työmarkkinaedunvalvonta. Lisäksi edistämme media-alan uutta kasvua.

Yhdessä pystymme vaikuttamaan yhteiskunnallisesti merkittävän alan toimintaedellytyksiin. Jäsenyrityksemme edistävät sananvapautta, kotimaista kulttuuria ja demokratiaa tuottamalla suomalaisille laadukkaita mediatuotteita ja -palveluja.

Asiantuntijamme vaikuttavat ja viestivät, neuvovat ja konsultoivat, kouluttavat sekä keräävät ja analysoivat toimialatietoa. Julkaisemme säännöllisesti mediatalouskatsauksia ja suhdanne-ennusteita.

Tavoitteemme on luoda oikeudellinen toimintaympäristö ja kilpailukykyiset työehdot, jotka tukevat uudistuvan media-alan kasvua ja kehitystä. Laadukas ja luotettava jäsenpalvelu on ydintehtäviämme.Neuvomme jäseniämme lainsäädännön tulkinnassa

Solmimme media-alalla kuutta eri henkilöstöryhmää koskevat työehtosopimukset, joista mm. kirjatyöntekijöitä ja lehdistön toimituksellista henkilöstöä koskevat työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Asiantuntijamme avustavat ja neuvovat jäseniä työlainsäädännön sekä työehtosopimusten tulkinnassa sekä tekijänoikeuskysymyksissä ja viestintälainsäädännössä. Tarvittaessa ratkaisemme tulkintaerimielisyydet järjestöjen välisin neuvotteluin.

Elinkeinopoliittinen ja työnantajapoliittinen edunvalvontamme ja neuvontapalvelumme kuuluvat kaikille jäsenyrityksillemme. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntemus ja palvelut, kuten EK:n extranet-tietopalvelu, ovat jäsentemme saatavilla.


Luomme uuden kasvun edellytyksiä

Digitalisoitumisen myötä mediayhtiöiden toimintakenttä on monimuotoistunut. Lähes kaikilla suurimmilla jäsenyrityksillämme on liiketoimintaa usean jäsenliittomme toimialueella ja yhä enemmän myös niiden ulkopuolella.

Kannustamme media-alan yrityksiä uudistumaan. Yritysten kasvun, kehityksen ja verkostoitumisen tueksi julkaisemme alasta tutkimus- ja tilastotietoa sekä järjestämme erilaisia tapahtumia ja seminaareja. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä alan teknologia-, tutkimus- ja kehitystoiminta-asioissa Media-alan tutkimussäätiön kanssa.

Tavoitteemme on, että media-ala tunnetaan merkityksellisenä, uudistuvana ja kasvuhakuisena tulevaisuuden alana.