Media-alan tutkimussäätiö

Media-alan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

  • rahoittaa ja edistää toimialalle suunnattua teknologista, liiketoiminnallista ja muuta toimialan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa,
  • tukee alan johdon sekä muun henkilöstön koulutusta,
  • jakaa apurahoja ja matka-avustuksia,
  • avustaa säätiön toiminnan kannalta tärkeitä yliopistoja ja muita oppilaitoksia,
  • myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille,
  • tukee alan tutkimustoiminnan tulosten julkisuuteen saattamista,
  • julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaista julkaisutoimintaa ja
  • toteuttaa tarkoitustaan myös muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.
Media-alan tutkimussäätiön verkkosivut