Demokratia edellyttää luotettavaa tietoa ja sivistystä

Avoin yhteiskunta ja toimiva kansanvalta edellyttävät, että ihmiset voivat muodostaa mielipiteensä vapaasti ja oikean tiedon pohjalta. Sivistys ja tieto ovat avaimia osaamisen kasvuun. 

Erilaiset verkkoalustat ja -palvelut ovat lisänneet ihmisten mahdollisuuksia vastaanottaa ja jakaa tietoa. Internetin alkuaikoina vallinnut unelma tiedon vapaudesta ei kuitenkaan ole käynyt toteen. Käynnissä on tiedollinen eriarvoistuminen. Netissä jokaisella on oma todellisuutensa, kun hän saa itseään miellyttäviä ja omaa maailmankuvaansa tukevia hakutuloksia ja algoritmien suodattamaa some-virtaa.  

Etusivu_tytto_kide_243_298pxTodellisuutta vääristää myös suoranainen disinformaatio. Botit ja trollitehtaat ovat maailmalla vaikuttaneet vaaleihin, demokraattisen päätöksenteon ytimeen.  

Perinteinen media noudattaa sananvapauslakia, sitoutuu alan eettisiin sääntöihin, tarkistaa faktat ja oikaisee virheet. Medialla on toimiva itsesääntelyjärjestelmä, Julkisen sanan neuvosto. Mediayhtiöt kantavat osaltaan vastuuta myös mediakasvatuksesta, jonka tarve on suurempi kuin koskaan.  

Media-alan markkinat ovat pääosin Suomessa, mutta kovimmat kilpailijat ovat globaaleja toimijoita. Kilpailua käydään myös yksityisten mediayritysten ja verovaroin rahoitetun Yleisradion kesken. Kilpailu kuuluu markkinatalouteen ja se on tervetullutta, kunhan kilpailun edellytykset ovat tasapuoliset ja reilut. Tässä on vielä tehtävää. 

Media-alan mahdollisuuksia tarjota ihmisille tietoa ja sivistystä voidaan edistää poliittisen päätöksenteon keinoin. Medialiitto toivoo päättäjiltä seuraavia, elinvoimaista kotimaista mediaa ja alan yritysten työllistämismahdollisuuksia vahvistavia toimia: 

1. Kevennetään lehtien, kirjojen ja digitaalisten julkaisujen verotusta 

Edistetään EU:ssa komission ehdotusta alennettujen arvonlisäverokantojen vapauttamisesta. 

Ennen kuin EU-sääntely mahdollistaa nollaverokannan, hyödynnetään kansallisesti kaikki mahdollinen liikkumavara julkaisujen verotuksen keventämiseksi. 

Lue lisää

2. Tasapainotetaan kilpailuedellytyksiä 

Vaikutetaan EU-sääntelyyn edistämällä aloitteita, jotka tasapainottavat kilpailuedellytyksiä sisältöä tuottavien yritysten ja erilaisten verkkoalustojen välillä. 

Kannustetaan investointeja laadukkaaseen sisällöntuotantoon huolehtimalla korkeatasoisesta tekijänoikeussuojasta. Säädetään lehtikustantajille oikeus sopia omien sisältöjensä käytöstä. 

Päivitetään Yleisradiolakia mediamarkkinoiden terveen ja toimivan kilpailun näkökulmasta. Ylen tehtävänä on tarjota audiovisuaalista ohjelmistoa, eikä kilpailla lehdistön kanssa verkkolehtien julkaisemisessa. 

Lue lisää

3. Uudistetaan jakelupalvelut kansalaisten tiedonsaannin ehdoilla 

Edistetään erillisten posti- ja lehtijakelujen sekä haja-asutusalueilla myös muiden kuljetusten ja palvelujen yhdistämistä.  

Hyödynnetään uudenlaisia yhteistyömalleja ja uusia toimijoita kilpailuttamalla jakelu alueellisesti volyymit yhdistäen.  

Selkiytetään Postin yhteiskunnallinen palvelutehtävä ja rooli markkinaehtoisessa jakelukilpailussa. 

Lue lisää