28.5.2018

Vapaata ja vastuullista mediaa tarvitaan enemmän kuin koskaan

Vastuullisen median puolustaminen on arvokas yhteiskunnallinen teko, jolla tuetaan demokratiaa, sananvapautta ja sivistystä. Näiden asioiden merkitys osoitetaan konkreettisilla päätöksillä. Suomen menestys ei synny jatkossakaan sattumalta.

 

JukkaHolmberg_agendalla
Kirjoittaja on Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

Pieni Suomi on monella mittarilla maailman menestyksekkäin maa: vakain, vapain ja turvallisin valtio, jossa elää onnellisin ja lukevin kansa.  

Menestyksemme ei ole syntynyt sattumalta. Lapset tarttuvat kirjoihin ja lehtiin nähtyään kotona vanhempiensa tekevän niin. Sarjakuvat ja kiinnostavat tarinat houkuttelevat lapsemme lukemaan, mistä alkaa lukuvarmuuden ja sivistyksen karttuminen. Rinnalla kasvaa arvostus oikeaa tietoa kohtaan. Siksi suomalaisella medialla on suuri merkitys.  

Suomi on myös Euroopan medialukutaitoisin maa.  

Oikean tiedon erottaminen väärästä on silti vaikeampaa kuin koskaan ennen. On yhä haasteellisempaa hallita monien kanavien infotulvaa, digitaalisissa alustoissa tapahtuvaa datan ohjausta ja tietoista kuplien rakentamista ihmisten todellisuuteen.  

Viime vuodet ovat osoittaneet, etteivät demokratia ja median vapaus ole enää itsestäänselvyyksiä, edes Euroopassa. Botit ja trollitehtaat ovat maailmalla jo vaikuttaneet vaaleihin, demokraattisen päätöksenteon ytimeen.  

Vaarallista on myös yhden totuuden tai yhden toimijan näkemysten varaan jättäytyminen.

Suomi tarvitsee luotettavaa ja vapaata mediaa enemmän kuin koskaan. Sananvapautta ja vastuullista keskustelua puolustava media nostaa esiin erilaisia näkemyksiä ja yhdistää eriytyneitä todellisuuksia. Lain ja omien sääntelyjärjestelmiensä piirissä toimiva media kantaa vastuun sisällöstään. Se tarkistaa faktat ja oikaisee virheet. 

Vastuullisen median puolustaminen on arvokas yhteiskunnallinen teko, jolla tuetaan demokratiaa, sananvapautta ja sivistystä. Näiden asioiden merkitys osoitetaan konkreettisilla päätöksillä. Suomen menestys ei synny jatkossakaan sattumalta. 

Medialiitto ehdottaa, että seuraava hallitus sisällyttää ohjelmaansa kolme media-alan toimintaedellytyksiä tehokkaimmin parantavaa toimenpidettä:
 
1. Kevennetään julkaisujen arvonlisäveroa 

Sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjojen arvonlisäveron alentaminen on tehokas ja kilpailuneutraali tapa edistää demokratiaa, yhteiskunnan sivistys- ja osaamistasoa ja kotimaista kulttuuria.

Tavoitteena on saavuttaa EU-tason päätöksiin nojaavilla kansallisilla ratkaisuilla nollaverokanta sekä digitaalisille että painetuille julkaisuille.
  
2. Tasapainotetaan mediayritysten kilpailuedellytyksiä 

Suomen on edistettävä EU:ssa aktiivisesti Facebookin ja Googlen kaltaisten yhtiöiden vastuun lisäämistä digitaalisen liiketoiminnan verotuksen, laittomien sisältöjen poistamisen ja algoritmien läpinäkyvyyden alueilla. 

Kustantajille on turvattava oikeus sopia omien julkaisujensa kaupallisesta hyödyntämisestä myös digitaalisessa muodossa.  

Verovaroilla toimivan julkisen yleisradiopalvelun tehtävä on fokusoitava yhteiskunnalle tärkeään ydintehtävään, niin että sen markkinahäiriö jää mahdollisimman pieneksi.  

3. Uudistetaan jakelupalvelut 

Kansalaisilla on oikeus saada tilaamansa lehdet ajoissa asuinpaikasta riippumatta. Tasapuolinen tiedonsaanti voidaan turvata uudistamalla jakelupalvelujen tuottaminen tavalla, joka takaa toimivan kilpailun ja postin yleispalvelun tuottamisen kustannustehokkaasti.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan erillisten jakelujen ja muiden palvelujen yhdistämistä ja uudenlaisia yhteistyö- ja toimintamalleja.