20.4.2017

Lehtiarkistot eivät synny ilmaiseksi

Tekijänoikeudet ovat edellytys sille, että niin Kansalliskirjasto kuin muutkin kirjastot saavat uutta lainattavaa.

Kangas
Kirjoittaja on Medialiiton lakiasiainjohtaja Satu Kangas.

Kansalliskirjaston lakimies Pekka Heikkinen pohdiskeli mielipidekirjoituksessaan lehtiarkistojen käyttöä (HS 14.4.). Hänen mielestään Euroopan komission ehdottama lehtijulkaisujen suoja rajoittaisi sananvapautta, koska kustantajat saisivat oikeuden kieltää 20 vuotta uudempien aineistojensa digitaalisen käytön.

Kansalliskirjasto näkee tekijänoikeuden kielto-oikeutena ja tiedonsaannin rajoituksena. Tosiasiassa tekijänoikeus on kuitenkin myönteinen voima – oikeus sallia aineistojen käyttö ja tuottaa saatujen korvausten varassa uusia sisältöjä. Euroopan komissio haluaa kustantajien oikeuden myötä tunnustaa vapaan ja moniarvoisen lehdistön merkityksen demokratian ja julkisen keskustelun turvaajana.

Lehtien kustantajilla ja kirjastoilla on jotain yhteistä: tiedon ja sivistyksen lisääminen. Molemmat edistävät sananvapautta ja kansalaisten tiedonsaantia. Molemmat välittävät lehtiä tiedonjanoisten luettaviksi.

Olennaisia eroja kustannus- ja kirjastotoiminnassa on kaksi. Kustantajat huolehtivat lehtien tuottamisesta, kun kirjastot keskittyvät muiden tuottamien aineistojen säilyttämiseen. Toinen ero on toiminnan rahoituksessa. Kirjastot toimivat verovaroin, kustantajien on hankittava rahoituksensa markkinoilta. Journalismi ei synny itsestään eikä ilmaiseksi – sillä on tekijänsä ja tuottajansa, ja se maksaa.

On surullista, jos niinkin arvokas laitos kuin Kansalliskirjastomme vähättelee tekijänoikeuksia. Arvostuksen puute ei valitettavasti ole jäänyt vain sanankäytön tasolle, vaan on todentunut lehtiarkistojen luvattomana hyödyntämisenä. Tätä parhaillaan selvitellään.

Tekijänoikeudet ovat edellytys sille, että niin Kansalliskirjasto kuin muutkin kirjastot saavat uutta lainattavaa. On lyhytnäköistä ajatella, että mahdollisimman suppea tekijänoikeussuoja optimoisi sananvapauden toteutumista. Vapaus ehkä lisääntyisi, mutta sana jäisi puuttumaan.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 20.4.2017.