1.1.2017

Lisää näkökulmia

Aikakausmedian kirjolle on enemmän tilausta kuin koskaan.
Mikko Hoikka_agendalla
Kirjoittaja on Medialiiton toimialajohtaja ja Aikakausmedian liittojohtaja Mikko Hoikka.

Vuonna 2016 journalismin kestoteemoja olivat totuudenmukaisuus ja luottamus median totuudenmukaisuuteen. Puhe oikeista uutisista ja valeuutisista polarisoi vahvasti yleisön käsityksiä sananvapauden toteutumisesta ja median roolista yhteiskunnassa.

Edes ajatus median moniarvoisuudesta ei juuri tätä vastakkainasettelua suhteellistanut, vaan tarjosi ennemminkin uuden jakolinjan moniarvoisten ja ei-moniarvoisten medioiden välillä.

Aikakausmedian näkökulmilla on tälle keskustelulle vielä paljon annettavaa. Lienee aika turvallista väittää, että Suomessa ilmestyvät 4 000 aikakauslehteä ovat moniarvoisin osa kotimaista mediakenttää.

Tämä moniarvoisuus syntyy näkökulmien kirjon, usean omaa näkökulmaansa ja itselleen ominaista journalistista tehtävää seuraavan median kautta.

Näkökulmitettu laatumedia ei alennu olemaan sen enempää valta- kuin valemediakaan, eikä tunnusta ketään vastamediaksi, vaikka monesti jonkin toisen median kanssa täysin vastakkaista maailmankuvaa edustaisikin.

Laatua korostamalla eteenpäin

Juuri laatu on käsite, jonka korostaminen journalistisessa etiikassa voi edistää keskustelua paljonkin. Väärän informaation tarkoituksellinen levittäminen ei toki sovi yhteen eettisen laadun kanssa sen paremmin kuin totuudenmukaisuudenkaan kanssa, mutta laadusta voidaan usein puhua myös sen argumentaation alueella, johon totuuden käsitettä olisi vaikea ellei mahdoton sovittaa.

Journalistin ohjeet ovat järkevä minimistandardi myös aikakausmedialle, mutta viime kädessä lehden oma näkökulma edellyttää myös omaa eettistä lähestymistapaa. Laatu on aina yhteydessä myös siihen, mistä kirjoitetaan, miksi ja kenelle.

Ammattimainen media ei missään tapauksessa saa sortua esiintymään yhtenäisenä, maailmaa samasta suunnasta tarkastelevana osana vallitsevaa yhteiskunnallista järjestelmää. Jos näin tapahtuu, on pilkkanimi valtamedia täysin ansaittu. Sananvapaus tarvitsee useita tapoja tarkastella todellisuutta.

Näkökulmitettu media tuskin menee pois muodista koskaan.