rss Uutiset

Ruotsin julkista palvelua linjataan oikeaan suuntaan

19.6.2018

Ruotsin julkisen palvelun tulevaisuutta linjannut parlamentaarinen komitea ehdottaa, että valtion tv- ja radioyhtiöt keskittyvät ydintoimintaansa, äänen ja liikkuvan kuvan tuottamiseen.

Näin ne eivät vie julkisilla varoilla elintilaa yksityisiltä mediatoimijoilta ja siten heikennä kansalaisille syntyvää laadukasta ja moniäänistä kokonaistarjontaa.

Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) ja Sveriges Utbildingsradio (UR) toimivat kilpaillulla markkinalla, jossa niiden tehtävä on komitean mukaan vastata niihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, joita yksityiset yhtiöt eivät täytä.

Komitea esittää, että SR ja SVT ottavat uutistoiminnassaan huomioon muiden laatumedioiden toimintaedellytykset, jotta monipuolinen mediamarkkina säilyisi elinvoimaisena. Siksi julkisen palvelun on keskityttävä uutistoiminnassaan ääneen ja liikkuvaan kuvaan.

”Ruotsin komiteaselvitys on erittäin perusteellisesti tehty. Ehdotus ottaa julkisen palvelun tärkeän roolin lisäksi huomioon sen väistämättömät haitalliset vaikutukset muuhun mediamarkkinaan. Linjaus lehdistönkaltaisen tekstimuotoisen verkkotoiminnan välttämisestä on tässä kokonaisuudessa ansiokas ja hyvä esimerkki Suomelle”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg kiittelee.

Komitea linjaa myös julkisen palvelun suhdetta sosiaaliseen mediaa ja globaaleihin alustayhtiöihin. Näitä pitäisi käyttää pääasiassa yhtiöiden tarjonnasta informoimiseen ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Sen sijaan julkaisemista muualla kuin julkisen palvelun omissa kanavissa pitäisi välttää.

Myös Saksassa on sovittu, että julkisen palvelun yhtiöt eivät enää julkaise verkossa tekstimuotoista sisältöä, joka ei liity niiden tv- tai radio-ohjelmistoon.

Ruotsi: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

Saksa: Verleger und Intendanten einigen sich auf Neuordnung öffentlich-rechtlicher Online-Angebote


Palaa otsikoihin