rss Uutiset

Mediayhtiöiden tuplaverotus estettävä EU:n uudessa digipalveluverossa

3.12.2018 7.45

Pohjoismaiden verotus suosii Googlen ja Facebookin kaltaisia kansainvälisiä yrityksiä pohjoismaisten mediayhtiöiden kustannuksella. Tämä käy ilmi konsulttitoimisto PwC:n tekemästä tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset media-alan yrityksiä edustavat liitot.

Tutkimuksen mukaan nykyinen verolainsäädäntö soveltuu huonosti digitaalisiin liiketoimintamalleihin ja vääristää kilpailua. Siksi toivomme, että Pohjoismaiden hallitukset reagoivat nopeasti oikeudenmukaisempien ja kilpailun kannalta tasapuolisempien verosäännösten puolesta. 

Nykyinen EU:n ja Pohjoismaiden verolainsäädäntö sallii digitaalista liiketoimintaa harjoittavien yritysten siirtää voittojaan matalamman verotuksen maihin, joissa verotus saattaa olla jopa nollatasolla. Näin yhtiöt voivat hyödyntää keinotekoisesti matalaa verotasoa. 

Veroetuuksien ansiosta monikansallisilla yhtiöillä on paremmat resurssit kehittää uusia palveluita, tarjota niitä ilmaiseksi ja ottaa jatkuvasti kasvava osuus digitaalisen mediamyynnin markkinasta. 

Koska yhä suurempi osuus taloudesta on digitaalista, kehitys vaikuttaa merkittävästi koko yhteiskuntaan. Jos nykyisiä säännöksiä ei muuteta, verorahoja on tulevaisuudessa vähemmän esimerkiksi tutkimukseen, terveydenhuoltoon ja koulutukseen. 

Kehotamme Pohjoismaiden hallituksia vaikuttamaan OECD:ssa, jotta se lisää panostustaan digitalisaation tuomien verohaasteiden ratkaisemiseksi. Asialla on kiire. 

Vaikka kattava kansainvälinen ratkaisu olisi ensisijaisesti kannatettava vaihtoehto, kannustamme hallituksia edistämään EU:ssa sitä, että toimiva väliaikainen veroratkaisu löytyy. 

On erittäin tärkeää, että tilapäinen ratkaisu kattaa juuri ne liiketoimintamallit, jotka nykyään hyötyvät kilpailua vääristävistä veroeduista. Esitystä tulee rajata selvästi niin, että yritykset, joita sen on tarkoitus suojata, eivät joudu kaksinkertaisen verotuksen kohteiksi.Näitä ovat nimenomaan kansalliset, sisältöä kustantavat mediayhtiöt. 

Tutkimus vahvistaa, että mediamarkkinan kehitys ja kansainvälisen veroratkaisun puuttuminen aiheuttavat merkittäviä kilpailuhaasteita pohjoismaisille medioille. Siksi on erityisen tärkeää, että Pohjoismaiden hallitukset tarkistavat nykyiset verotussäännöksensä. Media-ala on vain yksi useista sektoreista, joihin tämä epäreilu kilpailu jatkossa vaikuttaa. Jos mitään ei tehdä, Pohjoismaiden veropohja kapenee nopeasti. 

Pohjoismaiden hallituksilla on konkreettinen mahdollisuus vahvistaa journalismia pyrkimällä ripeisiin päätöksiin OECD-tasolla ja ottamalla aktiivisesti osaa EU:n esityksen työstämiseen. Näin ne voivat tukea oikeudenmukaisempaa ja tasapainoisempaa lainsäädäntöä sekä varmistaa verotulot, jotka ovat välttämättömiä pohjoismaisen yhteiskuntamallin rahoittamiseksi. 

 

Jukka Holmberg
toimitusjohtaja
Medialiitto  

Jeanette Gustafsdotter
toimitusjohtaja
TU - Medier i Sverige 

Morten Langager
toimitusjohtaja
Danske Medier 

Randi S.Øgrey
toimitusjohtaja
Mediebedriftene Landsförening 


Palaa otsikoihin