rss Uutiset

Mediapoliittisessa ohjelmassa erinomaiset tavoitteet

26.6.2018

Liikenne- ja viestintäministeriön esittämä luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta sisältää erittäin tärkeitä tavoitteita.

Päätösten toimeenpanoon ja niiden rahoitukseen kaivataan kuitenkin lisää konkretiaa, jotta media-alan myönteisiä yhteiskuntavaikutuksia kyetään vahvistamaan, arvioi Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg. 

”Ohjelmassa esitetyt tavoitteet – kuten kansalaisten oikeus monipuoliseen luotettavaan tietoon, medialiiketoiminnan mahdollistava toimintaympäristö ja reilu kilpailu – ovat erittäin kannatettavia ja tärkeitä koko demokraattisen yhteiskunnan toiminnan kannalta.” 

Medialiiton mielestä alennettu arvonlisäverokanta on tehokkain ja kilpailuneutraalein keino tukea monipuolisen journalismin ja kirjallisuuden tuottamista kansalaisten saataville. 

”Esitetty digitaalisten julkaisujen alv:n alentaminen printtijulkaisujen tasolle on tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta merkittävämpien positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi on tavoitteeksi asetettava nollaverokantaan siirtyminen EU-lainsäädännön avaamien mahdollisuuksien mukaisesti”, liiton lausunnossa todetaan.

Medialiitto huomauttaa, että mediapolitiikan kokonaistarkasteluun tähtäävässä ohjelmassa on huomattava puute, kun Yleisradion tehtävä, rahoitus ja valvonta on rajattu kokonaan sen ulkopuolelle. 

”Valtion ylivoimaisesti suurin taloudellinen panostus media-alaan, sen käyttö ja vaikutukset koko mediamarkkinaan tulisi jatkossa kytkeä mukaan mediapoliittiseen ohjelmaan”, Holmberg esittää.

Yleisradioyhtiöiden vaikutus muiden mediayritysten toimintaedellytyksiin on todettu erinomaisesti Ruotsin tuoreessa julkisen palvelun komiteaselvityksessä. 

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä mediapoliittiseksi ohjelmaksi


Jukka Holmberg               
toimitusjohtaja, Medialiitto    
jukka.holmberg@medialiitto.fi     
p. 040 735 1690  Palaa otsikoihin